Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palveluneuvoja 044 7727 560
 
Omaishoidontuki yli 65 v.
040 652 4255 sosiaaliohjaaja

 

Kotihoito

Karvia kotihoito

044 772 7511, Kotihoito Karvia, hoitajat

040 652 4330, Palveluohjaaja

044 577 3612, Sairaanhoitaja

Honkajoki, kotihoito

044 577 5242, Kotihoito Honkajoki, hoitajat

040 652 4330, Palveluohjaaja

040 652 4231, Honkajoki, sairaanhoitaja

Jämijärvi, kotihoito

050 362 7108, Kotihoito, Jämijärvi, hoitajat

050 362 7096, Kotihoito Jämijärvi, sairaanhoitaja

044 577 3380, Palveluohjaaja

Siikainen, kotihoito

044 720 1061, Kotihoito Siikainen, hoitajat

044 577 3509, Kotihoito Siikainen, sairaanhoitaja

044 577 2514, Palveluohjaaja

Pomarkku, kotihoito

040 652 4329, Kotihoito Pomarkku, hoitajat

040 652 4325, Kotihoito, Pomarkku, sairaanhoitaja

044 577 2514 Palveluohjaaja

Kankaanpää, kotihoito
Pohjoinen kotihoito
(Niinisalon suunta ja keskustan alue, rajana Kuninkaanlähteenkatu ja Laviantie)
044 577 2532 hoitajat
044 577 3381 sairaanhoitaja
044 577 3608 palveluohjaaja
Itäinen kotihoito
(Vihteljärven suunta ja Luoman alue, rajana Kuninkaanlähteenkatu ja Laviantie)
044 577 2531 hoitajat
044 577 3378 sairaanhoitaja

044 577 3608 palveluohjaaja

Eteläinen kotihoito
(Venesjärven, Veneskosken ja Hapuan suunta, Järventaustan alue ja osa Myllymäkeä, rajana Saarivirrantie)
040 652 4233 hoitajat
044 577 3379 sairaanhoitaja
044 577 3380 palveluohjaaja
Läntinen kotihoito
(Lohikon suunta, osa Myllymäkeä, rajana Saarivirrantie)
044 577 2530 hoitajat
044 577 3432 sairaanhoitaja

044 577 3380 palveluohjaaja

Päivätoiminta
044 577 2717 hoitajat

044 577 3608 palveluohjaaja

ASUMISPALVELUT

OHJE asumispalveluyksikössä vierailulle

PoSan asumispalveluyksiköt tarjoavat ikäihmisille kokonaisvaltaista hoitoa ja huolenpitoa ympärivuorokautisesti. Hoidon ja huolenpidon tavoitteena on ikäihmisen fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitäminen, mikä perustuu toimintakykyä edistävään kuntouttavaan työotteeseen. Päämääränä on laadukkaan hoitotyön tuottaminen ja toteuttaminen ikäihmisen sairauden eri vaiheissa ja arvokkaan elämäkaaren loppuvaiheen takaaminen kodinomaisessa asumispalveluyksikössä.

Tehostetussa palveluasumisessa hoitohenkilöstö on paikalla ympäri vuorokauden. Palvelut on suunnattu pääsääntöisesti yli 75-vuotiaille henkilöille. Lyhytaikaishoitoa eli intervallihoitoa järjestetään kaikissa PoSan alueen asumispalveluyksiköissä 65 vuotta täyttäneille sekä kotiinkuntoutusyksiköissä Kankaanpäässä ja Karviassa.

Intervallihoidolla tuetaan omaishoitajan jaksamista sekä asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja edistämistä. Hoidon avulla turvataan asiakkaan kotiutumista sairaalajakson jälkeen. Intervallihoidon tarpeesta otetaan suoraan yhteyttä intervallihoitoa tarjoaviin yksiköihin koko PoSan alueella.

 

Toimintaa ohjaavat arvot ja periaatteet

Asumispalveluyksiköiden arvot ja toimintaperiaatteet ovat:

    • Asiakkaan yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen
    • Omatoimisuuden tukeminen
    • Turvallisuuden ja tasa-arvoisuuden luominen ja ylläpitäminen

Asumispalveluyksiköissä hoitotyötä toteuttaa ammattitaitoinen henkilökunta, joka sitoutuu hoitotyön kehittämiseen ja osallistuu täydennyskoulutuksiin. Hoitohenkilöstö arvostaa työtään sekä omaa hyvät työyhteisötaidot.

Sosiaaliohjaaja, Salli Vuori, 040 625 4237

Mäntykalliokoti / alakerta, Koku 044-5772571.

Vast.hoitaja, 044 577 3219

Honka, 044 577 2564

Int.hoitaja, 044 577 2599

Mäntykalliokoti/yläkerta

Vast.hoitaja, 044 577 3218

Petäjä, 044 577 2563

Karvia, Iltaruskon palvelukeskus

Vast.hoitaja, 044 772 7510

Hoitajat, 044 577 3856

Annakoti, 044 577 3858

Siikainen, Palvelukeskus Metsätähti

Vast.hoitaja, 044 720 1064

Hoitajat, 044 720 1065

Pomarkun vanhainkoti, Pääskyrinne

Vast.hoitaja, 040 652 4322

Muistola, 040 652 4321

Hoivala, 040 6524320

Törmäläkoti, 040 652 4323

 

Vanhuspalvelukeskus

PoSa/Ikäihmisten palvelut

Keskuskatu 42

38700 KANKAANPÄÄ

Toimistosihteerit, Elina Lahtinen, Riitta Leppänen, 044 577 2528

Palveluneuvoja, 044 772 7560

Asumispalvelupäällikkö Tapani Santavirta, 044 772 7560