Vammaispalvelut

Vammaispalveluissa toteutetaan vammaispalvelulain ja kehitysvammalain ja osittain sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita.

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut on tarkoitettu henkilöille, joilla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesi erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaisuuden ja vaikeavammaisuuden määrittely tapahtuu aina yksilöllisesti ja suhteessa siihen palveluun, jota haetaan.

Subjektiiviset eli määrärahoista riippumattomat palvelut:

Määrärahasidonnaiset palvelut:

  • Erityisravintokustannukset
  • Kuntoutusohjaus
  • Päivittäisissä toimissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet
  • Sopeutumisvalmennus
  • Ylimääräiset vaatekustannukset
  • Muut lain tarkoituksen toteuttamiseksi tarkoitetut palvelut ja tukitoimet

Kehitysvammaisten erityishuolto

Vammaispalvelun esitteet;

Vammaispalveluiden yhteystiedot