Perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu

Perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu

Perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu ovat sosiaalihuoltolakiin perustuvia lapsiperheiden palveluita. Palveluiden asiakkuus tulee vireille hakemuksella sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista, tämän jälkeen tehdään palvelutarpeen arviointi (SHL 36 §) ja mahdollinen palvelupäätös. Hakemuksen voi tehdä asiakas itse tai esimerkiksi neuvolan terveydenhoitaja yhdessä perheen vanhemman kanssa. Tavoitteena on lapsen ja perheen varhainen tukeminen ja perheen omien voimavarojen vahvistaminen. (linkki lomakkeisiin)

Perhetyö

Perhetyö on suunnitelmallista, tavoitteellista, lyhytaikaista ja kaikki perheenjäsenet huomioon ottavaa työtä perheen kodissa. Perhetyö on asiakkaalle maksutonta. Perhetyötä on mahdollista hakea mm. seuraaviin palvelun tarpeisiin:

  • vanhemmuuteen (esim. epävarmuus, vanhempien roolit, parisuhde)
  • arjen haasteisiin (esim. kodinhoito, talous, päivärytmi)
  • perheen vuorovaikutukseen
  • kasvatukseen (esim. rajat, yhteiset pelisäännöt)
  • vanhemman jaksamiseen (masennus, uupumus)
  • kriisin tai elämänmuutoksen kohdatessa (avioero, kuolema, sairaus)

Lapsiperheiden kotipalvelu

Kotipalvelua on mahdollista saada tilanteissa, joissa vanhemman toimintakyky on esimerkiksi vauvan syntymän tai pikkulapsiarjen vuoksi tilapäisesti heikentynyt tai kun perheellä ei ole omaa lähiverkostoa tukenaan. Lapsiperheiden kotipalvelun perhetyöntekijä auttaa ja ohjaa perhettä arkielämään, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä kodinhoitoon liittyvissä asioissa. Työskentely voi sisältää mm. lasten hoitoa, yleissiisteydestä huolehtimista, ruuan laitossa avustamista, pyykkihuoltoa, keskustelua ja ohjausta. Palvelua on mahdollista saada ma – pe pääsääntöisesti klo 8-16. Kotipalvelun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Kotipalvelu on kolme kuukautta maksutonta, sen jälkeen asiakasmaksu arvioidaan perheen tulotason ja kotipalvelun määrän perusteella.

Tehostettu perhetyö

Tehostettua perhetyö on tavoitteellista, suunnitelmallista ja korjaavaa työtä tilanteessa, jossa lapsella lastensuojelun asiakkuus. Tehostettua perhetyötä tekevät asiakasperheissä lastensuojelun perheohjaajat. Tehostetun perhetyön palvelua on mahdollista saada lastensuojelun sosiaalityöntekijän tekemän arvioinnin ja päätöksen kautta. Tehostettu perhetyö perustuu lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tekemään asiakassuunnitelmaan.