Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin

Suomen sisällä tapahtuvista jätteiden kuljetuksista säädetään jätelaissa (646/2011) ja jäteasetuksessa (179/2012). Jätelain mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä hakemus toiminnan hyväksymisestä jätehuoltorekisteriin. Hakemus tehdään sille elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukselle, jonka toimialueella suurinta osaa toiminnasta harjoitetaan.