Poikkeaminen karjanlannan varastoinnissa tai lannan levittämiskiellosta

Poikkeaminen karjanlannan varastoinnissa tai lannan levittämiskiellosta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo nitraattiasetuksen (1250/2014, muutos 1261/2015) noudattamista. Nitraattiasetuksella ehkäistään maataloudesta peräisin olevien nitraattien pääsyä vesistöön. Valvontailmoitus on tehtävä kuivalannan varastoinnista poikkeustilanteessa.

Aumausilmoitus (patterointi)(DOC)

Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisten sääolosuhteiden vuoksi. Kieltoajasta poikkeamisesta on tehtävä ilmoitus lokakuun loppuun mennessä.

Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa (DOC)