Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on elämänhallinnan ja sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen, syrjäytymisen torjuminen sekä osallisuuden edistäminen. Sosiaalista kuntoutusta voidaan toteuttaa yksilöllisenä ohjauksena ja ryhmätoimintana.