Aakkosellinen puhelinluettelo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V,W X Y Å Ä Ö
A
Aalto Pirjo, psykologi (Perheneuvola) 040 652 4261
Aaltonen Sonja, talousasiantuntija 044 577 3701
Aikuisneuvola
Alanen Raili, puhtauspalvelupäällikkö 044 577 3295
Ala-Nissilä Hanna, palveluohjaaja 044 577 3608
Ambulanssi 112
Avopalvelupäällikkö, Kivimäki Miia 044 577 2519
E
Ekman Irma, sosiaaliohjaaja 040 652 4312
Eloranta Johanna, sosiaalityöntekijä (aikuispalvelut) 040 652 4242
Eläinlääkärit
F G
Fysioterapia 044 577 3285
Geriatria, geronomi Harju Heli 040 652 4241
H
Hakala Leila, puheterapeutti (aikuisten puheterapia)
vastaanotto ti ja ke 8-16
040 652 4313
Hakanen Satu-Maria, vastaava hoitaja 044 577 3219
Hallia Maria, sosiaaliohjaaja (lapsiperheet) 044 577 2513
Hammashoitolat
Hanhinen Mervi, sosiaalityöntekijä (lastensuojelu) 040 652 4212
Harju Heli, geronomi 040 652 4241
Henkilöstöasiantuntija Vainionpää Ursula 044 577 3229
Henkilöstöpäällikkö, Vikman Heli 044 577 3204
Hoitotyön päällikkö, Sorvali Anu 044 577 3301
Huida Merja, perheohjaaja 044 577 2771
Hygieniahoitaja, Kallio Piia 044 577 3317
I
Isoviita Anna, sosiaalipalvelupäällikkö 044 577 2746
J
Johtava sosiaalityöntekijä, 044 577 5210
Jokilammi Oili, toimistopäällikkö 044 577 3205
Juhala Ritva, toimistosihteeri 040 652 4217
Jämiä Juha-Pekka, toimistosihteeri (aikuis- ja perhepalvelut) 044 577 3526
K
Kaistamo Marja, osastonhoitaja 040 652 4204
Kallio Piia, hygieniahoitaja 044 577 3317
Karvanen Päivi, muistikoordinaattori 044 577 3430
Kirjaamo
Kivimäki Miia, avopalvelupäällikkö 044 577 2519
Kivioja Maarit, tietohallinto, sovellusasiantuntemus, tietosuojavastaava 044 577 3282
Kivioja Maija, sosiaalityöntekijä vammaispalvelut
asumissijoitukset VPL, SHL ja Erityishuolto
040 652 4278
Koivisto Eeva-Marja, kuntoutusohjaaja kehitysvammaisten kuntoutusohjaus
muiden erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kuntoutusohjaus
040 652 4281
sosiaaliohjaaja (vammaispalvelut) 044 577 3248
Koota Laura, sosiaaliohjaaja (lastensuojelu) 040 652 4209
Kontiainen Kirsi-Marja, perheohjaaja 044 577 2533
Kotihoito 
Kotisairaala 044 577 3388
Kotiutushoitaja, Mäkelä Tarja
(jatkohoito PoSan sairaalan osastolla)
044 577 3387
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
Kujansuu Mirka, perhetyöntekijä 040 652 4266
Kuntayhtymäjohtaja, Männikkö Jaana 044 577 3100
Kuntoutusohjaaja, Lindström Petra 044 577 3287
Kuntoutusohjaaja, Koivisto Eeva-Marja
kehitysvammaisten kuntoutusohjaus
muiden erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kuntoutusohjaus
040 652 4281
Kuvantaminen
L
Laboratorio, Honkajoki
Laboratorio, Jämijärvi
Laboratorio, Kankaanpää
Laboratorio, Karvia
Laboratorio, Pomarkku
Laboratorio, Siikainen
Lahti Johanna, perheohjaaja 040 652 4268
Laine Eija, palveluohjaaja 040 652 4330
Lastenneuvola
Lastenvalvoja, Pesonen Aija
Puhelinajat: ma, ti, to ja pe kello 9-10
[email protected]
044 577 2849
Lehtilä Anita, sosiaalityöntekijä, lastensuojelu 044-577 3366
Lehtimäki Marja, toimintaterapeutti 040 652 4213
Lehtonen Aino-Tuulia, ylihammaslääkäri, 044 707 4584
Lindström Petra, kuntoutusohjaaja 044 577 3287
Länne Sirpa, talousjohtaja 044 577 3203
Lääkäreiden ajanvaraus
M
Maikola Petra, perheneuvoja 044 577 2715
Maksukattoasiat 044 577 3300
044 577 3310
Mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus
Mikkola Kirsti, tietohallinto, sovellusasiantuntemus 044 577 3318
Muistikoordinaattori, Karvanen Päivi 044 577 3430
Myllymäki Maarit, sosiaaliohjaaja (lastensuojelu) 044 577 2554
palveluohjaaja 044 577 2514
Mäkelä Tarja, Palveluneuvoja
Terveyspalveluiden palveluneuvonta, -ohjaus ja palvelutarpeen arviointi
044 577 3387
Mäkinen Elina, palveluohjaaja 044 577 3380
Männikkö Jaana, kuntayhtymäjohtaja 044 577 3100
Männistö Terttu, psykiatrinen sairaanhoitaja 050 554 1591
N
Neuvolat
Perhesuunnittelu,  Äitiys- ja Lastenneuvola
Niemi Hanna, valvontaeläinlääkäri 044 577 3321
O
Ojala Leena, toimistosihteeri (perhepalvelut) 044 577 3998
Omaishoidontuki yli 65 v 040 652 4255
Orava Mika, toimistosihteeri 044 577 3615
Osasto  (Sairaala) 044 577 3310
P
Palveluneuvoja (vanhuspalvelut) 044 772 7560
Palveluohjaaja kotihoito, Honkajoki ja Karvia 040 652 4330
Palveluohjaaja kotihoito, Jämijärvi 044 577 3380
Palveluohjaaja kotihoito, Kankaanpää pohjoinen ja itäinen
044 577 3608
Palveluohjaaja kotihoito, Kankaanpää eteläinen ja läntinen 044 577 3380
Palveluohjaaja kotihoito, Pomarkku ja Siikainen 044 577 2514
Perheneuvola, ajanvaraus 044 577 2720
Perhepalvelupäällikkö, Vuorinen Hannaleena 040 652 4269
Perhesuunnitteluneuvola
Peruspalvelukeskus Honkajoki
Peruspalvelukeskus Jämijärvi
Peruspalvelukeskus Karvia
Peruspalvelukeskus Pomarkku
Peruspalvelukeskus Siikainen
Pesonen Aija, lastenvalvoja
Soittoajat: ma, ti, to ja pe kello 9-10
[email protected]
044 577 2849
Piranen Sinikka, sosiaalityöntekijä (lastensuojelu) 044 577 2527
Potilasasiamies
Poussu Pinja, sosiaaliohjaaja 044 577 3207
Psykologi, (Perheneuvola) 040 652 4219
Psykologi, Aalto Pirjo (Perheneuvola) 040 652 4261
Puheterapeutti (aikuisten puheterapia), Hakala Leila
vastaanotto ti ja ke 8-16
040 652 4313
Puheterapia yhteyshenkilö Silmunmaa Lotta yhteydenotot
torstaisin ja perjantaisin (jonotusaika, konsultoinnit)
044 577 3363
Puhtauspalvelupäällikkö, Alanen Raili 044 577 3295
Mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus
Päivystys ajanvaraus
arkisin klo 8-20
02 577 3265

Päivystys muuna aikana

Satasairaalan yhteispäivystyksessä

Jos et saa yhteyttä numeroon 116 117, voit soittaa myös

  • aikuisten asioissa ja hammasasioissa numeroon 050 473 5577
  • lasten asioissa numeroon 02 627 8686.

Nämä puhelut maksavat paikallispuhelumaksun tai paikallisverkkomaksun verran.

Hätätilanteessa soita hätänumeroon 112.

116 117
R
Ranne Satu-Maaret, perheohjaaja 040 652 4264
Raski-Kivinen Satu, toimistosihteeri (aikuispalvelut) 050 577 5213
Ruisniemi Anneli, sosiaaliohjaaja (lastensuojelu) 044 577 3368
palveluohjaaja (Siikainen) 044 720 1054
Räsänen Tuija, sosiaaliohjaaja
(aikuispalvelut, kuntouttava työtoiminta)
044 577 2848
Räty Marko, vastaava hoitaja 044 772 7510
Röntgen

 

S
Sairaala 044 577 3310
Sairaanhoitajan vastaanotto, Kankaanpää
Sairaankuljetus 112
Salminen-Helkamäki Virpi, tietohallinto, sovellusasiantuntemus 044 577 2742
Seniorineuvola, Torikatu 4  044 577 3272
Seppälä Margit, ylilääkäri 044 577 3200
Seppälä Marjaana, sosiaaliohjaaja 044 577 3974
Simberg Merja, terveydenhoitaja (Sataedu, Kankaanpään yhteislyseo) 044 577 3236
Sippola, Terhi sosiaaliohjaaja 044 577 3243
Sorvali Anu, hoitotyön päällikkö 044 577 3301
Sosiaaliohjaaja (aikuispalvelut), Räsänen Tuija 044 577 2848
Sosiaaliohjaaja (Aikuispalvelut) Ekman Irma 040 652 4312
Sosiaaliohjaaja (lapsiperheet), Poussu Pinja 044 577 3207
Sosiaaliohjaaja (lapsiperheet), Sippola Terhi 044 577 3243
Sosiaaliohjaaja (lastensuojelu), Koota Laura 040 625 4209
Sosiaaliohjaaja (Aikuispalvelut Siikainen) 044 720 1054
Sosiaaliohjaaja (vammaispalvelut), 044 577 3248
Sosiaaliohjaaja (vammaispalvelut), Vainionpää Marika 040 652 4280
Sosiaaliohjaaja (lastensuojelu), Myllymäki Maarit 044 577 2554
Sosiaaliohjaaja (lapsiperheet), Hallia Maria 044 577 2513
Sosiaaliohjaaja (lastensuojelu), Ruisniemi Anneli 044 577 3368
Sosiaaliohjaaja (Aikuispalvelut), Seppälä Marjaana 044 577 3974
Sosiaaliohjaaja (Aikuispalvelut), 044 577 5211
Sosiaalipalvelupäällikkö, Isoviita Anna 044 577 2746
Sosiaalipäivystys 02 623 4380
 Johtava sosiaalityöntekijä lastensuojelu, 044 577 5210
Sosiaalityöntekijä (lastensuojelu), Hanhinen Mervi 040 652 4212
Sosiaalityöntekijä (lastensuojelu) Lehtilä Anita 044-577 3366
Sosiaalityöntekijä (vammaispalvelut), Kivioja Maija 040 652 4278
sosiaalityöntekijä (lastensuojelu) Sinikka Piranen 044 577 2527
Sosiaalityöntekijä Elisa Vallinen (lastensuojelu) 040 652 4219
Sosiaalityöntekijä (aikuispalvelut), Toivola Mikaela 040 652 4208
Sosiaalityöntekijä (vammaispalvelut), 044 577 2743
Sosiaalityöntekijä, (lastensuojelu) 044 577 2527
Sosiaalityöntekijä, (aikuispalvelut) Eloranta Johanna 040 652 4242
SOTE-ammattikortin rekisteröintipisteen ajanvaraus 044 577 2742
044 577 3282
Suun terveydenhuolto
T
Taipale Ilona, palveluohjaaja (iäkkäiden palvelut) 040 652 4255
Talousasiantuntija Sonja Aaltonen  044 577 3701
Talousjohtaja, Länne Sirpa 044 577 3203
Tanhuanpää, Isa, Sairaanhoitaja, Terveysneuvonta Avosairaanhoito 044 5773811
Tartuntatautihoitaja 044 577 3631
Terveystarkastajat
Tietohallinto, sovellusasiantuntemus, Kivioja Maarit 044 577 3282
Tietohallinto, sovellusasiantuntemus, Mikkola Kirsti 044 577 3318
Tietohallinto, sovellusasiantuntemus, Salminen-Helkamäki Virpi 044 577 2742
Tietosuojavastaava, Kivioja Maarit 044 577 3282
Toimintaterapeutti, Lehtimäki Marja 040 652 4213
Toimistosihteeri (aikuis- ja perhepalvelut), Jämiä Juha-Pekka 044 577 3526
Toimistosihteeri (aikuispalvelut), Raski-Kivinen Satu 050 577 5213
Toimistosihteeri (perhepalvelut), Ojala Leena 044 577 3998
Toimistosihteeri (perhe- ja aikuispalvelut), Juhala Ritva 040 652 4217
Toimistosihteerit (vanhuspalvelut) 044 577 2528
Toimistosihteeri, Orava Mika 044 577 3615
Toivola Mikaela, sosiaalityöntekijä (aikuispalvelut) 040 652 4208
U
V,W
Vaihde 02 577 30
Vainionpää Marika, sosiaaliohjaaja (vammaispalvelut) 040 652 4280
Vainionpää Ursula, Henkilöstöasiantuntija 044 577 3229
Vallinen Elisa, Sosiaalityöntekijä (lastensuojelu) 040 652 4219
Vanhainkodit
Vanhatalo Anne, vanhuspalvelujohtaja 044 577 2562
Vikman Heli, henkilöstöpäällikkö 044 577 3204
Viljanen Hanna-Leena, vastaava hoitaja 040 652 4322
Vuorinen Hannaleena, perhepalvelupäällikkö 040 652 4269
Vuorinen Jani, perhetyöntekijä 044 577 2576
Y
 Ylihammaslääkäri, Lehtonen, Aino-Tuulia 044 707 4584
Ylilääkäri, Seppälä Margit 044 577 3200
Ylinen Maarit, terveydenhoitaja 044 577 3609
Ä
Äitiysneuvola