Välitystili

Mikäli asiakkaalla on vaikeuksia raha-asioiden hoitamisessa, voidaan laskujen maksua hoitaa sosiaalitoimen välitystilin kautta. Välitystilin tarkoituksena on turvata esim. asiakkaan asuminen. Asiakkaan kanssa sovitut tulot siirretään sosiaalitoimeen, joka hoitaa esimerkiksi vuokran maksamisen ja muut elämisen kannalta välttämättömät menot asiakkaan puolesta. Sosiaalityöntekijä tekee päätöksen välitystiliasiakkuudesta.