Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonta valvoo mm. elintarvikkeiden valmistamista, säilyttämistä, kaupan pitämistä, tarjoilemista, kuljettamista tai muuta elintarvikkeiden luovutusta ja käsittelyä. Valvonnan tehtävänä on ehkäistä terveysvaaroja ja suojata kuluttajia taloudellisilta tappioilta. Elintarvikkeiden toimijat vastaavat itse elintarvikkeiden turvallisuudesta. PoSan elintarvikevalvonnan tehtävänä on neuvoa toimijoita ja kuluttajia sekä valvoa, että elintarvikealan toimijat noudattavat elintarvikemääräyksiä.

Elintarviketoimijoiden ilmoitusvelvollisuus

Elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta sijaintikunnan valvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Ilmoituksen voi tehdä erillisellä lomakkeella sähköpostitse tai sähköisessä Ilppa-järjestelmässä. Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta ilmoitus tehdään tällä lomakkeella. Ilmoitukseen on liitettävä elintarvikehuoneiston pohjapiirros, josta ilmenevät tilat ja niiden käyttötarkoitus sekä laitteiden ja kalusteiden sijoittelu. Ilmoituksen käsittelystä peritään hyväksytyn taksan mukainen maksu. Käsittelyn päätteeksi valvontaviranomainen lähettää toimijalle kirjallisen ilmoituksen siitä, että huoneisto on elintarvikevalvonnan valvontakohde ja kuuluu suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piiriin.

Ilppa -Ympäristöterveydenhuollon sähköisessä ilmoituspalvelussa voi myös tarkastella aiemmin ilmoitetun toiminnan tietoja.

Toiminnan keskeyttämisestä, lopettamisesta tai muista oleellisista muutoksista on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti tai sähköisesti ympäristöpalveluihin.

Pienimmät toimijat, kuten yksityishenkilöiden tai harrastekerhojen vähäinen elintarvikkeiden myynti tai tarjoilu on vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta, jos toiminta on satunnaista ja riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä sekä:

  1. elintarvikealan toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta (esim. kampaamo, autokatsastus)
  2. toimija on yksityinen henkilö (esim. satunnainen torimyynti, vuosittainen liikevaihto on alle 15 000 €)
  3. toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena (esim. kyläseurat, yhdistykset).

Lisätietoja:

Ruokavirasto

Ilppa-sovellus

Alkutuotantopaikasta ilmoittaminen

Elintarvikealan toimijan on ilmoitettava kunnan valvontaviranomaiselle alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta alkutuotannosta. Ilmoituslomake löytyy tästä.

Lisätietoja:

Ruokavirasto, Alkutuotanto

Suunnitelma omavalvontajärjestelmästä

Elintarvikelain (297/2021) § 15 mukaan elintarvikealan toimijalla on oltava järjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että elintarvike ja sen käsittely täyttävät elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset. Omavalvonnan tulokset on kirjattava riittävällä tarkkuudella. Omavalvontajärjestelmän riittävyys arvioidaan elintarvikehuoneistoon tehtävän ensimmäisen tarkastuskäynnin yhteydessä. Ohje omavalvonnan laatimiseen löytyy tästä.

Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedottaminen

Liikkuvan elintarvikehuoneiston elintarvikkeiden myynnistä tai tarjoilusta on tiedotettava PoSan elintarvikevalvontaa silloin, kun toiminta on rekisteröity PoSan toiminta-alueen ulkopuolella. PoSaan rekisteröityjen liikkuvien elintarviketoimijoiden ei tarvitse erikseen tiedottaa toiminnastaan PoSan toiminta-alueella (Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Merikarvia, Pomarkku ja Siikainen).

Tiedon on oltava PoSassa viimeistään neljä arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista. Tiedotuslomake löytyy tästä. Asian käsittelystä ei peritä maksua.

Ruokamyrkytykset

Jos epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen PoSan alueella, ota yhteyttä elintarvikevalvontaan.

Yhteystiedot