Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityö auttaa perheitä silloin, kun perheen elämäntilanne on kuormittava, perheen arjen tilanteet ovat kasautuneet ja perheessä toivotaan muutosta elämään.

Lapsiperheiden sosiaalityön työntekijät etsivät yhdessä perheen kanssa perheen elämäntilanteeseen sopivia keinoja ja vaihtoehtoja sekä toimivat yhdessä muun palveluverkoston ja perheen lähiverkoston kanssa.

Lapsiperheiden sosiaalityön tavoitteena on edistää perheiden toimintakykyä, hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. Lapsiperheiden sosiaalityö on osa PoSan Perhekeskuksen toimintaa.

Lapsiperheiden sosiaalityön työntekijät tekevät yhteydenoton jälkeen palvelutarpeen arvioinnin ja arviointi tehdään yhdessä perheen kanssa. Arviointi sisältää yhteenvedon perheen tilanteesta ja tuen tarpeesta.

Lapsiperheiden sosiaalityön tuki voi olla ohjausta ja neuvontaa, lapsiperheiden kotipalvelua, perhetyötä sekä tukihenkilön tai tukiperheen järjestämistä.

Lapsiperheiden sosiaalityön tiimin yhteystiedot