Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi

Heräsikö sinulle huoli perheestä tai lapsesta? Tarvitsetko tukea arkeen?

Huolen tai tarpeen perusteella voit tehdä lastensuojeluilmoituksen tai hakemuksen perheestä tai lapsesta. Ilmoituksen tai hakemuksen voi tehdä lomakkeella PoSan lapsiperheiden sosiaalityön tiimille.

Lastensuojelulain § 25 mukaan julkisten palveluntuottajien palveluksessa tai luottamustoimessa oleva, vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva sekä kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia viipymättä tekemään ilmoituksen sosiaalitoimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttävät mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Myös yksityishenkilö voi tehdä lastensuojeluilmoituksen, jos hänellä herää huoli lapsen tilanteesta. Yksityishenkilö voi tehdä lastensuojeluilmoituksen myös nimettömänä.

Sosiaalihuoltolain mukaisen hakemuksen voi tehdä kuntalainen, huoltaja tai lapsi. Sosiaalihuoltolain mukaisen hakemuksen voi tehdä yhdessä myös kouluterveydenhuollon, kuraattorin, neuvolan tai terveydenhuollon kanssa. Hakemuksen kautta kuntalainen voi hakea palvelutarpeen arviointia ja mahdollisia sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita itselleen tai perheenjäsenelleen.

PoSan lapsiperheiden sosiaalityön tiimi vastaanottaa ja käsittelee lastensuojeluilmoitukset, sosiaalihuoltolain mukaiset hakemukset ja – ilmoitukset. Hakemukset / ilmoitukset käsitellään yhteistyössä lapsen ja hänen perheensä sekä lähiverkoston kanssa ja samalla arvioidaan mahdollista tuen tarvetta. (sosiaalihuoltolaki 36 §). Lapsiperheiden sosiaalityön tiimin työntekijät tukevat perheitä järjestämällä heille sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita. Palveluita ovat esimerkiksi ohjaus ja neuvonta, perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu, tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta.

Voit toimittaa hakemuksen postitse: Posa / palvelutarpeen arviointi, PL 46, 38701 Kankaanpää Jos asia on kiireellinen soita Satakunnan sosiaalipäivystykseen 02 623 4380

Lisätietoja: Linkki lapsiperheiden sosiaalityön tiimin yhteystietoihin