Lomakkeet

Perhepalvelut

Perheiden peruspalvelut

Lastensuojelu

Aikuispalvelut

Toimeentulotuki

Vammaispalvelut

Muut lomakkeet


Vanhuspalvelut

Tiedustelut ikäihmisten (65 vuotta täyttäneet) palveluista Palveluneuvojalta
Yhteystiedot
puh. 044 772 7560
johanna.eloranta(at)eposa.fi
käyntiosoite: Vanhuspalvelukeskus, Keskuskatu 42, 38700 Kankaanpää


Ympäristöpalvelut

Elintarviketoiminta

Elintarviketoiminta, ohjeet

Terveydensuojelu

Ilmoituslomakkeet uuden perustaminen/käyttöönotto sekä toiminnan / tilojen olennainen muuttuminen;

Tupakkatuotteet ja nikotiininesteet

Nikotiinivalmisteet

Ympäristönsuojelu

Ympäristölupahakemukset ohjeineen

Maa-aineslain mukaiset lomakkeet

Rekisteröinti

Ohjeet rekisteröinti-ilmoitusten laatimisesta

Ilmoitukset

Ohjeet ilmoitusten laatimisesta


Muut lomakkeet