Eräiden jätteiden hyödyntäminen maanrakentamisessa

Betonimurskeen sekä lento- ja pohjatuhkien hyödyntämistä maarakentamisessa on pyritty edistämään lainsäädännön avulla. Hyödyntämisestä säädetään valtioneuvoston asetuksella eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006, muutos 403/2009).

Edellä mainittujen jätelajikkeiden käyttöön maarakentamisessa ei tarvita ympäristölupaa, mikäli tietyt edellytykset täyttyvät. Asetus ei koske tiilimursketta. Sen hyödyntäminen edellyttää edelleen ympäristölupaa.

Betonimursketta, lento- ja pohjatuhkaa sekä leijupetihiekkaa voi hyödyntää seuraavissa maarakentamiskohteissa:

yleiset tiet, kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät sekä niihin välittömästi liittyvät, tienpitoa tai liikennettä varten tarpeelliset alueet (mutta ei meluesteet) pysäköintialueet urheilukentät sekä virkistys- ja urheilualueiden reitit ratapihat sekä teollisuus-, jätteenkäsittely- ja lentoliikenteen alueiden varastointikentät ja tiet. Ilmoitus hyödyntämisestä on tehtävä Varsinais-suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Jätteen hyödyntäminen maanrakennuksessa (PDF)

Lomake löytyy sivua alaosastoa 6032 maanrakennusilmoituslomake