Sähköinen potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkisto eli Kanta on palvelu, jonne terveydenhuollon
yksiköt tallentavat potilastietoja tietoturvallisesti.

Henkilöt, jotka voivat vahvasti tunnistautua, pääsevät internetin kautta katsomaan Kanta-arkiston Omakannassa olevia, hänestä kirjattuja potilastietoja. Linkki tässä.

Arkiston tavoitteena on parantaa potilasturvallisuutta ja hoidon kustannustehokkuutta. Arkisto mahdollistaa sen, että hoidossa voidaan hyödyntää aikaisempia tutkimustuloksia ja välttää turhia hoitotoimenpiteitä. Palvelu mahdollistaa toimivat hoitoketjut kaikkien toimintayksiköiden välillä.

Arkiston kautta potilastiedot ovat käytettävissä niissä terveydenhuollon yksiköissä, jotka tarvitsevat niitä potilaan hoidossa.

Tietojen luovutukseen tarvitaan potilaan suostumus
Tietojen luovuttaminen muille terveydenhuollon palvelujen antajille edellyttää potilaan suostumusta. Suostumus on voimassa toistaiseksi ja käsittää kaikki järjestelmässä jo olevat ja siihen myöhemmin tallennettavat potilastiedot.

Suostumukset ja kiellot omien potilastietojensa käyttämisestä eri terveydenhuollon yksiköissä voi asettaa Omakannan tai terveydenhuollon toimintayksikön kautta. Tiedonhallintapalvelun rekisterinpitäjä on Kela.

Kanta-arkisto on tietoturvallinen järjestelmä
Terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät arkistoa potilastietojärjestelmien kautta, tunnistautumalla palveluihin yksilöidyillä terveydenhuollon ammattikorteilla. Arkistossa olevien asiakirjojen käyttäminen edellyttää, että ammattilaisen ja potilaan
välillä on hoitosuhde, jonka perusteella käyttö on oikeutettua. Tiedonsiirto terveydenhuollon ja Kanta-arkiston välillä tapahtuu salattuna. Kaikesta potilastietojen käytöstä kirjataan lokitiedot, jotka mahdollistavat jälkivalvonnan.

Yhteenveto hyödyistä kansalaiselle

  • tiedot ovat turvassa (suojattu tiedonsiirto, ammattikortit, lokitietojen seuranta)
  • voidaan hyödyntää aikaisempia tutkimustuloksia ja välttää turhia hoitotoimenpiteitä > säästää potilaankin rahaa
  • tiedonkulku paranee
  • omia terveystietoja voi seurata helposti Omakannasta
  • potilastietojen käytettävyys tukee potilaiden mahdollisuutta valita hoitoyksikkönsä
  • mahdollistaa toimivat hoitoketjut KAIKKIEN toimintayksiköiden välillä
  • potilas vaikuttaa itse siihen, kuka käyttää hänen potilastietojaan
  • ajantasainen tieto luo potilasturvallisuutta