Asumisterveys

Asumisterveys

Asunnon ja muun oleskelutilan tulee olla sellainen, ettei siitä aiheudu asunnossa tai sisätiloissa oleskeleville terveyshaittaa. Terveydelliset vaatimukset koskevat mm. lämpötilaa, kosteutta, melua, ilmanvaihtoa, valoa, säteilyä, mikrobeja ja hajua.

Rakennuksen omistajan ja asukkaan tulee huolehtia rakennuksen kunnon säilyttämisestä siten, ettei tiloista aiheudu asukkaille terveydellistä haittaa. Asukkaan epäillessä terveyshaittaa tulee hänen ottaa ensisijaisesti yhteyttä asunnon omistajaan tai taloyhtiön isännöitsijään. Huoneiston omistaja on velvollinen poistamaan huoneistossa olevat ja asumisterveyttä heikentävät epäkohdat. Mikäli huoneiston omistaja ei ole asukkaan pyynnöistä huolimatta ryhtynyt tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin, voi asukas lähettää kirjallisen asunnontarkastuspyynnön terveystarkastajalle.

Terveystarkastaja tekee tarvittaessa perustelluista syistä asunnontarkastuksen. Terveysviranomaisen toimenkuvaan ei kuitenkaan kuulu kuntoarvioiden laatiminen. Yksityiset yritykset tekevät kuntoarvioita sekä sisäilmaselvityksiä. Asuntokauppaan liittyvästä kosteus- tai homevaurioiden korvausvelvollisuudesta saat lisätietoa kuluttajaneuvojalta.

Asunnontarkastuspyyntölomake