Taloudellinen tuki

Työikäisten palveluissa neuvotaan ja autetaan erilaisten etuuksien hakemisessa. Taloudellinen tuki tarkoittaa toimeentulotukea. Se jakaantuu perustoimeentulotukeen, täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukeen. Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta ja sitä voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Kunnan sosiaalipalveluista voit hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea menoihin, joita Kelan perustoimeentulotuki ei kata. Asiakkaalla tulee olla Kelasta perustoimeentulotuen päätös, ennen kuin hän voi hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Kelan tt-tukihakemus linkkinä