Sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä on ottanut käyttöön sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP) joissakin palveluissa. Sähköinen palvelu yksinkertaistaa ja helpottaa asiakkaan, palveluntuottajan ja kuntayhtymän välisiä prosesseja.

Mikä on palveluseteli?

Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamalle tai ostamille palveluille. Kunta määrää palvelusetelin arvon ja hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluita sillä voi maksaa. Asiakkaan omavastuuosuus on palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus

Mitä teen, kun minulle on myönnetty palveluseteli?

Palveluntuottajia voi vertailla osoitteessa parastapalvelua.fi. Kirjautumalla järjestelmään pääsee katsomaan omia palveluseteleitään, tietojaan ja palvelutapahtumiaan. Te, omaisenne tai muu edustajanne otatte yhteyttä haluamaanne kunnan hyväksymään palveluntuottajaan. Te ja palveluntuottaja teette keskinäisen sopimuksen, johon kirjoitetaan sovitut asiat ja oikeudet sekä velvollisuudet. Sopimus kuuluu kuluttajasuojalain piiriin.

Palveluntuottaja laskuttaa kuntaa kuukausittain palvelusetelien arvon osalta ja asiakkaalta asiakkaan omavastuuosuuden. Asiakas voi halutessaan ostaa palveluntuottajalta lisäpalveluita, jotka asiakas maksaa itse.

Palvelut, joissa PSOP Palveluseteli on käytössä sekä kunkin palvelualueen PSOP- yhteyshenkilö(t)

Vanhuspalvelut

Kotiin annettavat palvelut: tilapäinen ja säännöllinen kotihoito, asiointipalvelu

Omaishoidon vapaa kotiin tuotettuna yli 65-v.

  • Yhteyshenkilö palveluohjaaja Hanna Ala-Nissilä, puh.  044 577 3608, hanna.ala-nissila(at)eposa.fi

Perhe- ja aikuispalvelut

Omaishoidon vapaa kotiin tuotettuna alle 65-v.

Yhteyshenkilöt:

  • toimistosihteeri Satu Raski-Kivinen, puh.  050 577 5213, satu.raski-kivinen(at)eposa.fi
  • toimistosihteeri Ritva Juhala 040 652 4217, ritva.juhala(at)eposa.fi

Palvelut, joissa PSOP Ostopalvelujärjestelmä on käytössä (kunnan ja palveluntuottajan välinen prosessi)

Perhe- ja aikuispalvelut

Sosiaalihuoltolain mukaiset lapsiperheiden palvelut, Lastensuojelu

Kotiin annettava ammatillinen tuki: ammatillinen perhetyö ja ammatillinen tukihenkilötoiminta

Yhteyshenkilöt:

  • toimistosihteeri Leena Ojala puh. 044 577 3998, leena.ojala(at)eposa.fi

Palveluntuottajien PSOP-neuvonta

sähköposti: psop(at)eposa.fi

  • toimistosihteeri Leena Ojala puh. 044 577 3998, leena.ojala(at)eposa.fi
  • toimistosihteeri Satu Raski-Kivinen, puh.  050 577 5213, satu.raski-kivinen(at)eposa.fi

Lisätietoa PSOP-järjestelmästä