Terveyspalvelut

Tulosalue Terveyspalvelut huolehtii lääkärien ja hoitajien vastaanottotoiminnasta, kiirevastaanotosta sekä sairaalan, kotisairaalan, kuntoutuksen ja suun terveydenhuollon toiminnasta. Terveyspalveluiden työntekijät ovat terveydenhuollon ammattilaisia. Tavoitteenamme on tarjota kuntayhtymän alueen asukkaille laadukkaat palvelut sairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä sekä kannustaa ja valmentaa potilaita hoitamaan itseään hyvin.

Meillä työskentelee esim. lääkäreitä, sairaanhoitajia, lähihoitajia, sihteereitä, hammaslääkäreitä, suuhygienistejä, hammashoitajia, välinehuoltajia, laitoshuoltajia, fysioterapeutteja, kuntoutusohjaaja, geronomi, hygieniahoitaja, puhe- ja toimintaterapeutti. Ostopalveluna järjestämme joitakin erikoissairaanhoitoa sairaalassa korvaavia tutkimuksia sekä lääketieteellisiä tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä. Tutkimuspalveluita, kuten kuvantamistutkimuksia ja laboratoriopalveluita, ostamme SataDiagilta. Kotisairaala tuo sairaalatasoista hoitoa kotiin silloin kun sairautesi sitä vaatii ja kotitilanteesi sen mahdollistaa. Terveyskeskussairaalassa toimii akuuttihoidon vuodeosasto.

Palvelua ja apua voit saada meiltä puhelimitse, etäpalveluna, vastaanottokäynneillä, päivystyksessä, osastojaksolla ja joskus kotikäynneilläkin. Sähköisiä palveluja otetaan pikkuhiljaa enemmän käyttöön, jatkossa tulee mahdolliseksi saada meihin yhteys myös digitaalisesti. Tästä tiedotetaan myöhemmin lisää.

Terveydenhuoltolain mukaisesti (47 §) voit valita missä terveyskeskuksessa ja missä kunnassa sinua hoidetaan. PoSan alueella voit saada terveydenhuollon palveluita yli kuntarajojen ilman erillistä sopimusta. Tavoitteemme on palvella potilasta asiakaslähtöisesti ja siten, että aidosti voimme auttaa potilasta hänen asiassaan.

 

Yhteystiedot

ylilääkäri Margit Seppälä 044 577 3200 margit.seppala(at)eposa.fi

hoitotyön päällikkö Anu Sorvali 044 577 3301 anu.sorvali(at)eposa.fi

ylihammaslääkäri Jenni Peltola 044 577 3364 jenni.peltola(at)eposa.fi