Eläinlääkintä

Eläinlääkärien tehtävänä on edistää ja ylläpitää eläinten terveyttä ja hyvinvointia, sekä ehkäistä, lievittää ja parantaa eläinten sairauksia. Eläinlääkärien työhön kuuluu myös eläinsuojelun ja alkutuotannon valvonta sekä eläintautien vastustaminen.

Eläinlääkärin puhelinvastaanotto ja ajanvaraus

Arkiaamuisin klo 08:00 – 09:00

Yhteystiedot

Eläinlääkäripäivystys

Päivystysaikana arkisin (klo 16:00 – 08:00) ja viikonloppuisin (perjantai klo 16:00 – maanantai klo 08:00) hoidetaan vain kiireellistä eläinlääkärin apua tarvitsevia potilaita.

Päivystys on jaettu eläinlääkäreiden kesken siten, että kuntayhtymän alueella toimii ympärivuorokautinen päivystys.

Päivystysnumero on maksullinen

  • arkisin klo 08-22 1,00 € / min
  • arkisin klo 22-08 3,01 € / min
  • viikonloppuna 3,01 € / min
  • pyhäpäivinä 3,01 € / min

Eläinsuojelu

Eläinsuojelulain tarkoitus on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lain avulla pyritään myös edistämään eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

Eläinsuojeluvalvontaa hoitava viranomainen on valvontaeläinlääkäri. Eläinsuojeluvalvontaa suorittavat myös muut eläinlääkärit, poliisi ja terveystarkastajat. Aluehallintoviraston läänineläinlääkäri ohjaa ja valvoo eläinsuojelusäädösten noudattamista alueellaan. Eläinsuojeluvalvontaan osallistuu myös vapaaehtoisia yhdistysten nimissä toimivia eläinsuojeluvalvojia, joilla kuitenkaan ei ole viranomaisen oikeuksia tarkastusten suorittamiseen.

Eläinsuojelutarkastuksia tehdään ilmoitusten perusteella, kun on olemassa epäily eläinsuojelulainsäädännön vastaisesta toiminnasta. Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa. PoSan alueella ilmoitukset tehdään ensisijaisesti alueen valvontaeläinlääkärille.

Eläinsuojelulain mukaisesti tarkastuksia tehdään säännöllisesti vuosittain ammattimaisiin eläintenpitopaikkoihin (esimerkiksi kennelit, hevostallit ja maidontuotantotilat). Aluehallintoviraston määräyksestä tuotantotiloille tehdään myös jonkin verran EU-eläinsuojelutarkastuksia. Eläinsuojeluvalvontaa suoritetaan lisäksi sirkuksissa, eläinnäyttelyissä ja eläinkilpailuissa.

Jos epäilet eläinsuojelulakia rikottavan, voit ilmoittaa asiasta valvontaeläinlääkärille sähköpostitse [email protected] tai puhelimitse numeroon 044 577 3321.

Valvontaeläinlääkäreinä PoSassa toimivat Hanna Niemi ja Heli Haukioja.

Ammattimainen seura- ja harrastuseläintenpito

Ammattimaista seura- ja harrastuseläintenpitoaharjoittavan on eläinsuojeluasetuksen mukaisesti tehtävä ilmoitus harjoittamastaan toiminnasta. Ilmoitus tehdään aluehallintovirastolle (AVI). PoSan alueella ilmoitukset tehdään Lounais-Suomen aluehallintoviraston Turun toimipaikkaan. Ilmoituslomake löytyy alla olevasta linkistä.

Ilmoitusta edellyttävää toimintaa on:

  • koirien, kissojen tai muiden seura- ja harrastuseläinten säännöllinen kaupanpitäminen tai välittäminen
  • kun koirien tai kissojen omistajalla / haltijalla on kasvatettavanaan vähintään kuusi siitosnarttua, jotka ovat penikoineet ainakin yhden kerran
  • koirien tai kissojen hoitoon, säilytykseen tai koulutukseen ottaminen, jos samanaikaisesti ja säännöllisesti otetaan hoidettavaksi, säilytettäväksi tai koulutukseen vähintään kuusi yli viiden kuukauden ikäistä koiraa tai kissaa
  • hevosten pito (kasvatus, vuokraus, säilytys, hoitaminen, valmennus, koulutus), jos täysikasvuisia eläimiä on vähintään kuusi
  • muu vastaava ammattimainen tai laajamittainen seura- ja harrastuseläintenpito