Kehitysvammaisten erityishuolto ja kuntoutusohjaus

Kehitysvammaisten erityishuolto

Tarkoituksena on kehitysvammaisten ohjaaminen ja tukeminen mahdollisimman normaaliin elämään yhteiskunnassa sekä tarpeellisen avun antaminen. PoSa toteuttaa kehitysvammaisten erityishuoltoa järjestämällä palveluita itse (kuntoutusohjaus) sekä ostamalla palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen toimialueelta.

Kehitysvammaisille myönnettäviä palveluita voivat olla esimerkiksi moniammatilliset vastaanotot, työ- ja päivätoiminta, koululaisten aamu- ja iltapäivähoito, tukihenkilötoiminta ja asumispalvelut. Asian saa vireille vammaispalveluhakemuksella tai ottamalla yhteyttä palvelusta vastaavaan viranhaltijaan.

Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus on ensisijaisesti kehitysvammaisille annettavaa palvelua, jota järjestetään vammaispalvelulain perusteella. Asiakkaana on yleensä koko perhe ja palvelu on maksutonta. Kuntoutusohjauksen pääpaino on vanhempien kanssa tehtävä

yhteistyö, jolla pyritään tukemaan vanhempien jaksamista ja perheen hyvinvointia. Keskeistä on tukea vammaisen henkilön ja hänen lähipiirinsä arjen sujumista. Kuntoutusohjaus on tiedon jakamista ja perheen palveluohjausta muuttuneessa elämäntilanteessa. Kuntoutusohjaus perustuu kuntoutussuunnitelmaan ja määräytyy asiakkaan henkilökohtaisten tarpeiden pohjalta.

Kuntoutusohjaajan yhteistyötahoja ovat mm. asiakkaan päivähoito-, koulu- tai työpaikka, kunnan perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, Kela, vakuutusyhtiöt ja vammaisjärjestöt. Kuntoutusohjaaja tekee yhteistyötä vammaispalvelujen sosiaaliohjaajan tai sosiaalityöntekijän kanssa tavallisesti mm. asunnonmuutostyöasioissa sekä palvelu- ja tukitoimien tarpeen kartoituksessa.