Perhepalvelut

Perhepalvelut tarjoavat lapsille, nuorille ja perheille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

 • Perhesuunnitteluneuvola
 • Äitiysneuvola
 • Lastenneuvola
 • Koululaisten ja opiskelijoiden terveydenhuolto
 • Palvelutarpeen arviointi
 • Lapsiperhetiimi
 • Perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu
 • Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta
 • Kasvatus- ja perheneuvonta
 • Puheterapia
 • Perheoikeudelliset palvelut
 • Lastensuojelu

Hakemus Sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista