Pitkäaikaistyöttömien palvelut, kuntouttava työtoiminta ja työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

Työttömyyden pitkittyessä arvioidaan yhteistyössä asiakkaan ja eri viranomaisten (esim. TE- sekä terveyspalvelut) kanssa tarvittavia palveluita.

Pitkäaikaistyöttömälle asiakkaalle voidaan tarjota kuntouttavaa työtoimintaa. Kuntouttavan työtoiminnan aloittaminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, joka tehdään yhdessä TE-palveluiden kanssa. Kuntouttava työtoiminta on mielekästä, toimintakykyä ja osaamista vahvistavaa tekemistä. Kuntouttava työtoiminta lisää pitkään työttömänä olleen henkilön valmiuksia siirtyä työelämään sekä vahvistaa ja tukee elämänhallintaa.

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu eli TYP on sosiaalitoimen, TE-palveluiden, Kelan ja terveyspalveluiden lakisääteinen palvelu, joka tarjotaan asiakkaille, joiden tilanne olisi syytä arvioida laajemmin. TYP-palvelussa eri tahot arvioivat yhdessä pitkäaikaistyöttömän palveluntarpeen sekä suunnittelevat ja toteuttavat asiakkaan kanssa palvelutarpeen mukaisia työvoima-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja.