Hoitoonpääsy

Hoitoon pääsy

Hoitoon pääsystä säädetään Terveydenhuoltolaissa (2010/1326).

Kunnan tai sairaanhoitopiirin on julkaistava vähintään neljän

kuukauden välein internetissä tiedot kiireettömään hoitoon pääsyn odotusajoista.

Hoitotakuu; kuntalaisen on saatava

  • yhteys terveyskeskukseen arkisin välittömästi virka-aikana
  • terveydenhuollon ammattilaisen tekemä hoidon tarpeen arviointi viimeistään 3. arkipäivänä yhteydenotosta
  • ei-kiireellinen hoito viimeistään 3 kuukauden kuluessa
  • ei-kiireellinen hoito suun terveydenhuollossa viimeistään 6 kuukauden kuluessa
  • hoitotakuu koskee ei-kiireellistä hoitoa
  • kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan heti

Hoitotakuun toteutuminen PoSa (syyskuu 2022)

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 55 § mukainen tiedote hoitoon pääsyajoista.

Kiireettömän hoidon odotusajat Pohjois-Satakunnan peruspalvelukeskuksissa ja Hyvinvointikeskuksessa (PoSa)

Vastaanotto, ei kiireellinen
Kankaanpää: Tapala, Honkajoki
Pomarkku
Siikainen
Karvia
Jämijärvi
Hyvinvointikeskus
Hoidon tarpeen arviointi
puhelimessa tai
0-3 päivää
puhelimessa tai
0-3 päivää
puhelimessa tai
0-3 päivää
puhelimessa tai
0-3 päivää
puhelimessa tai
0-3 päivää
puhelimessa
tai
0-3 päivää
Vastaanoton hoitajalle pääsee
samana päivänä
(Honkajoen sulkupäivänä Tapala)
samana päivänä
(sulkupäivänä Tapala)
samana päivänä
(sulkupäivänä Tapala)
samana päivänä
samana päivänä
(sulkupäivänä Tapala)
samana päivänä
(sulkupäivänä Tapala)
Lääkärin vastaanotolle pääsee
1-3
viikkoa
1-3
viikkoa
1-3
viikkoa
1-3
viikkoa
2-4
viikkoa
2-4
viikkoa
(ohjataan peruspalvelukeskuksiin)
Etävastaanotto (puh. / episoditiimi)

0-1

viikkoa

0-1

viikkoa

0-1

viikkoa

0-1

viikkoa

0-1

viikkoa

0-1

viikkoa

Yhteydensaanti

Lääkärien ajanvarauksessa pääterveysasemalla ja jäsenkunnissa työskentelee sairaanhoitajia tai terveydenhoitajia. He palvelevat ilman ajanvarausta. Yhteydensaanti terveyskeskukseen puhelimitse on mahdollista arkisin klo 8-20 välittömästi ja viikonloppuna klo 9-18, puhelimen ruuhkautuessa soittojärjestyksessä.

Ajanvarausnumeroon on luotu jonotusjärjestelmä.
Ajalla klo 20-08 arkisin ja viikonloppuna 18-09 puhelut ohjautuvat Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystykseen.

Hoidon tarpeen arviointi

Hoidon tarpeen arvioi terveydenhuollon ammattihenkilö, esimerkiksi sairaanhoitaja puhelimessa tai terveydenhoitaja, yhteydenoton yhteydessä.

Hoitoon pääsy

Jos hoidon tarpeen arvioinnissa todetaan kyseessä olevan ei-kiireellinen uusi ongelma, joka edellyttää käyntiä lääkärin vastaanotolla, potilaalle varataan aika siten, että hän pääsee vastaanotolle kolmessa kuukaudessa.

Keskimääräinen jonotusaika on 1-21 vrk epidemiakausia lukuun ottamatta. Kiireellisen hoidon tarpeessa olevat hoidetaan saman päivän aikana.