Hoitoonpääsy

Hoitotakuun toteutuminen lääkärien vastaanotolla (huhtikuu 2020)

Yhteydensaanti

Lääkärien ajanvarauksessa pääterveysasemalla ja jäsenkunnissa työskentelee sairaanhoitajia tai terveydenhoitajia. He palvelevat ilman ajanvarausta. Yhteydensaanti terveyskeskukseen puhelimitse on mahdollista arkisin klo 8-20 välittömästi ja viikonloppuna klo 9-18, puhelimen ruuhkautuessa soittojärjestyksessä.

Ajanvarausnumeroon on luotu jonotusjärjestelmä.
Ajalla klo 20-08 arkisin ja viikonloppuna 18-09 puhelut ohjautuvat Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystykseen.

Hoidon tarpeen arviointi

Hoidon tarpeen arvioi terveydenhuollon ammattihenkilö, esimerkiksi sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja, yhteydenoton yhteydessä.

Hoitoonpääsy

Jos hoidon tarpeen arvioinnissa todetaan kyseessä olevan ei-kiireellinen uusi ongelma, joka edellyttää käyntiä lääkärin vastaanotolla, potilaalle varataan aika siten, että hän pääsee vastaanotolle kolmessa kuukaudessa.

Keskimääräinen jonotusaika on 1-21 vrk epidemiakausia lukuunottamatta. Kiireellisen hoidon tarpeessa olevat hoidetaan saman päivän aikana.

Hoitotakuu; kuntalaisen on saatava

  • yhteys terveyskeskukseen arkisin välittömästi virka-aikana
  • terveydenhuollon ammattilaisen tekemä hoidon tarpeen arviointi viimeistään 3. arkipäivänä yhteydenotosta
  • ei-kiireellinen hoito viimeistään 3 kuukauden kuluessa
  • ei-kiireellinen hoito suun terveydenhuollossa viimeistään 6 kuukauden kuluessa
  • hoitotakuu koskee ei-kiireellistä hoitoa
  • kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan heti