Määrärahasidonnaiset palvelut

  • Vammaispalveluhakemuksen liitteeksi toimitetaan lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto.
  • Päivittäisissä toimissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet esimerkiksi autoilun, kommunikoinnin tai liikkumisen apuvälineet, muut kuin lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluvat apuvälineet.
  • Kuntoutusohjaus
  • Sopeutumisvalmennus (esimerkiksi tukiviittomaopetus)
  • Ylimääräiset vaatekustannukset (kustannusten aiheutuessa vammasta tai sairaudesta)
  • Erityisravintokustannukset