Asumispalvelut

ASUMISPALVELUT

Ympärivuorokautisen asumispalvelupaikan hakeminen käynnistyy joko yhteydenotolla palveluneuvojaan puh. 044 772 7560 tai kotihoidon palveluohjaajaan puh. 044 577 3380. Tämän jälkeen sovitaan joko palveluohjauskäynnistä ja/tai muista toimenpiteistä hakemusta varten. Hakemus ohjautuu sen jälkeen moniammatillisista jäsenistä koostuvalle SAP-ryhmälle (S= Selvitä, A=Arvioi, P=Palveluohjaa). SAP-ryhmä kokoontuu noin 2 viikon välein. SAP-ryhmän tehtävänä on ennaltaehkäisevästi ja ennakoivasti sekä kuntouttavasti ja avohoitopainotteisesti tehdä monipuolista kokonaisarviointia asiakkaan tilanteesta. Kokonaisarvioinnin tukena käytetään toimintakykymittareita sekä tarpeen mukaan arviointi-ja kuntoutusjaksoa Kotiinkuntoutusyksikössä.

Asiakkaiden sijoittuminen palveluasumiseen tapahtuu SAP -ryhmän lausunnon perusteella. Lähtökohtana yksiköihin sijoittumiselle on, että kaikki mahdollinen kotona asumista tukeva palvelu on arvioitu ja toteutettu. Ensisijainen tavoite on aina selvittää avohoidon mahdollisuudet palveluiden järjestämisessä. Kotihoitoa pyritään järjestämään tehostetusti ennen pysyvää asumispalvelupaikkaa.

 • Tehostetussa palveluasumisessa hoitohenkilöstö on paikalla ympäri vuorokauden. Palvelu on suunnattu pääsääntöisesti yli 75-vuotiaille henkilöille.
 • Lyhytaikaishoito eli intervallihoito järjestetään pääsääntöisesti omaan palvelutuotantoon kuuluvissa palveluasumisyksiköissä 65 vuotta täyttäneille sekä kotiinkuntoutusyksikössä.

Intervallihoidon tavoitteena on:

  •  Hoitavan omaisen/läheisen tukeminen
  • Omaishoitajan loman mahdollistaminen
  • Asiakkaan toimintakyvyn säilyttäminen ja parantaminen
  • Auttaa ikäihmistä äkillisessä turvattomuuden tilassa
  • Edesauttaa asiakkaan turvallista kotiutumista sairaalajakson jälkeen
  • Intervallihoitoon ei tarvita hakulomakkeita. Yhteydenotot suoraan oman alueen intervallihoitoa tarjoaviin yksikköihin.

 

Yhteystiedot