Asumispalvelut

ASUMISPALVELUT 

OHJE asumispalveluyksikössä vierailulle (päivitetty 19.4.2022)

PoSan asumispalveluyksiköt tarjoavat ikäihmisille kokonaisvaltaista hoitoa ja huolenpitoa ympärivuorokautisesti. Hoidon ja huolenpidon tavoitteena on ikäihmisen fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitäminen, mikä perustuu toimintakykyä edistävään kuntouttavaan työotteeseen. Päämääränä on laadukkaan hoitotyön tuottaminen ja toteuttaminen ikäihmisen sairauden eri vaiheissa ja arvokkaan elämäkaaren loppuvaiheen takaaminen kodinomaisessa asumispalveluyksikössä.

Tehostetussa palveluasumisessa hoitohenkilöstö on paikalla ympäri vuorokauden. Palvelut on suunnattu pääsääntöisesti yli 75-vuotiaille henkilöille. Lyhytaikaishoitoa eli intervallihoitoa järjestetään kaikissa PoSan alueen asumispalveluyksiköissä 65 vuotta täyttäneille sekä kotiinkuntoutusyksiköissä Kankaanpäässä ja Karviassa.

Intervallihoidolla tuetaan omaishoitajan jaksamista sekä asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja edistämistä. Hoidon avulla turvataan asiakkaan kotiutumista sairaalajakson jälkeen. Intervallihoidon tarpeesta otetaan suoraan yhteyttä intervallihoitoa tarjoaviin yksiköihin koko PoSan alueella.

Toimintaa ohjaavat arvot ja periaatteet

Asumispalveluyksiköiden arvot ja toimintaperiaatteet ovat:

    • Asiakkaan yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen
    • Omatoimisuuden tukeminen
    • Turvallisuuden ja tasa-arvoisuuden luominen ja ylläpitäminen

 

Asumispalveluyksiköissä hoitotyötä toteuttaa ammattitaitoinen henkilökunta, joka sitoutuu hoitotyön kehittämiseen ja osallistuu täydennyskoulutuksiin. Hoitohenkilöstö arvostaa työtään sekä omaa hyvät työyhteisötaidot.

Yhteystiedot

Asumispalvelut
Kankaanpää, Mäntykalliokoti
Paasikivenkatu 17, 38700 Kankaanpää

Mäntykalliokodissa tarjotaan ikäihmisille kokonaisvaltaista hoivaa ja huolenpitoa ympärivuorokautisessa palveluyksikössä.

Asiakkaat ovat pääsääntöisesti monisairaita ja muistamattomia, eivätkä he selviydy kotona omaisten tai kotihoidon palveluiden turvin. Hoivan ja huolenpidon tavoitteena on ikäihmisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen, joka perustuu toimintakykyä edistävään kuntouttavaan työotteeseen.

Päämääränä on laadukkaan hoitotyön tuottaminen ja toteuttaminen ikäihmisen sairauden eri vaiheissa ja arvokkaan elämäkaaren loppuvaiheen takaaminen kodinomaisessa asumispalveluyksikössä.

Mäntykalliokodin kotiinkuntoutusyksikkö tarjoaa ikäihmisille kokonaisvaltaista ympärivuorokautista kuntoutusta ja huolenpitoa. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti säännöllisiä intervalliasiakkaita, jatkokuntoutujia tai asumispalvelupaikan jonottajia.

Kuntoutumisen tavoitteena on ikäihmisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen kodinomaisessa kuntoutusyksikössä. Asiakkaalle annetaan mahdollisuus toimia oman toimintakykynsä rajoissa. Heidän toimintakykynsä kehittymistä seurataan ja harjoitellaan etenkin niitä asioita, joita kotona selviytyminen edellyttää.

Vaikka pääpainotus jaksolla on fyysisen toimintakyvyn kehittämisessä, ei keskitytä vain yhteen osa-alueeseen vaan huomioidaan ihminen kokonaisuutena, toimivana ja ymmärtävänä yksilönä.

Kaikki kuntouttava toiminta tähtää asiakkaan turvalliseen selviytymiseen omassa kodissaan/asuinympäristössään mahdollisimman pitkään.

Vastaava hoitaja, Satu-Maria Hakanen
Honka (alakerta)
Kotiinkuntoutusyksikkö
Intervallihoitaja
044 577 3219
044 577 2564
044 577 2571
044 577 2599
Petäjä (yläkerta) 044 577 2563
 

Karvia, Iltaruskon palvelukeskus
Iltaruskonkatu 7, 39930 Karvia

 

Iltaruskon palvelukoti tarjoaa ikäihmisille kokonaisvaltaista ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa ympärivuorokautisessa asumispalveluyksikössä.

Asukkailla on monia sairauksia ja usealla myös eriasteisia muistihäiriöitä eivätkä he selviydy enää kotonaan omaisten tai kotihoidon palveluiden turvin.

Hoivan ja huolenpidon tavoitteena on ikäihmisen fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitäminen, joka perustuu toimintakykyä edistävään kuntouttavaan työotteeseen.

Päämääränä on laadukkaan hoitotyön tuottaminen ja toteuttaminen ikäihmisen sairauden eri vaiheissa ja arvokkaan elämäkaaren loppuvaiheen takaaminen kodinomaisessa asumispalveluyksikössä.

Iltaruskon palvelukodissa on syksyllä 2020 käynnistetty kotiinkuntoutusyksikön toiminta. Kotiinkuntoutusyksikön toiminta tähtää asiakkaan turvalliseen selviytymiseen omassa kodissaan / asuinympäristössään mahdollisimman pitkään.

Asiakkaalle annetaan mahdollisuus toimia oman toimintakykynsä rajoissa. Hänen toimintakykynsä kehittymistä seurataan ja harjoitellaan etenkin niitä asioita, joita kotona selviytyminen edellyttää.

Vaikka pääpainotus kuntoutusjaksolla on fyysisen toimintakyvyn kehittämisessä, ihminen huomioidaan kokonaisuutena, toimivana ja ymmärtävänä yksilönä. Asiakkaalle annetaan mahdollisuus toimia oman toimintakykynsä rajoissa. Kuntoutusjakson pituus kestää keskimäärin 1-2 viikkoa.

 

Vastaava hoitaja, Marko Räty
Iltaruskon palvelukeskus, hoitajat
Palvelukoti Anna
044 772 7510
044 577 3856
044 577 3858
 

Pomarkun vanhainkoti Pääskyrinne, Törmäläntie 3
29630 Pomarkku
Pääskyrinne

 

 

 

 

 

 

 

Pomarkun Pääskyrinne sijaitsee Pomarkun idyllisessä keskustassa palveluiden välittömässä läheisyydessä. Samassa rakennuksessa toimii Pomarkun palvelukeskus lääkäri-ja hammashoitola.

Pääskyrinteen palvelukoti tarjoaa ikäihmisille kokonaisvaltaista hoivaa ja huolenpitoa ympärivuorokautisessa asumispalveluyksikössä.

Päämääränä on laadukkaan hoitotyön tuottaminen ja toteuttaminen ikäihmisen sairauden eri vaiheissa ja arvokkaan elämäkaaren loppuvaiheen takaaminen. Hoitotyön arvoihimme kuuluu asukkaan hyvä hoitaminen, asukaslähtöisyys ja yksilöllisyys, turvallisuus ja kokonaisvaltainen hoito omatoimisuutta tukien.

Samassa pihapiirissä Pääskyrinteen kanssa sijaitsee myös tuetun palveluasumisen yksikkö Törmälänkoti.

Törmälänkoti

Törmälänkodissa toteutetaan yhteisöllistä tuettua palveluasumista.

Tavoitteena on edistää ihmisten hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä. Päämääränä on laadukkaan hoitotyön tuottaminen ja toteuttaminen ikäihmisen sairauden eri vaiheissa ja arvokkaan elämäkaaren loppuvaiheen takaaminen kodinomaisessa asumispalveluyksikössä.

Vastaava hoitaja, Hanna-Leena Viljanen
Muistola
Hoivala
040 652 4322
040 652 4321
040 652 4320
 

Siikainen, Palvelukeskus Metsätähti
Metsäpirtintie 3, 29810 Siikainen
Metsätähti

 

 

 

 

 

 

 

Siikaisten Metsätähti sijaitsee Siikaisten keskustassa, samassa rakennuksessa Siikaisten palvelukeskuksen kanssa.

Metsätähti tarjoaa ikäihmisille kokonaisvaltaista ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa asumispalveluyksikössä.

Päämääränä on laadukkaan hoitotyön tuottaminen ja toteuttaminen ikäihmisen sairauden eri vaiheissa ja arvokkaan elämäkaaren loppuvaiheen takaaminen.  Hoitotyön arvoihimme kuuluu asukkaan hyvä hoitaminen, asukaslähtöisyys ja yksilöllisyys, turvallisuus ja kokonaisvaltainen hoito omatoimisuutta tukien.

Vastaava hoitaja, Hanna-Leena Viljanen
Osasto, hoitajat
040 652 4322
044 720 1065