Vammaispalveluiden yhteystiedot

Sosiaalipalvelupäällikkö
Työnjohto ja hallinto, asumispalveluyksiköiden valvonta
044 577 2746
Sosiaalityöntekijä
parhaiten tavoitettavissa arkisin klo 9-10
Palveluohjaus, perhehoito, erityistä tukea tarvitsevien
lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä palvelutarpeet
044 577 2743

Sosiaalityöntekijä
parhaiten tavoitettavissa arkisin klo 9-10
Palveluohjaus, asumispalvelusijoitukset ja kehitysvammaisten
itsenäisesti asuvien tai vanhempiensa luona asuvien palvelut

040 652 4278

Sosiaaliohjaaja
parhaiten tavoitettavissa arkisin klo 9-10
Palveluohjaus, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat
välineet ja laitteet, kuljetuspalvelut ja määrärahasidonnaiset
vammaispalvelut

044 577 3248
Sosiaaliohjaaja
parhaiten tavoitettavissa arkisin klo 9-10
Palveluohjaus, henkilökohtainen apu –palvelu ja palveluasuminen kotiin
040 652 4280

Kuntoutusohjaaja
Kehitysvammaisten kuntoutusohjaus sekä muiden
erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kuntoutusohjaus, arvioinnit
ja tukikäynnit

040 652 4281