Potilasasiamies

Potilasasiamies antaa tietoja potilaan oikeuksia koskevissa asioissa ja neuvoo, miten potilas voi toimia ollessaan tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Hän myös neuvoo ja avustaa tarvittaessa esimerkiksi muistutuksen tai potilasvahinkoilmoituksen teossa.

Potilasvakuutuskeskuksen vahinkoilmoitus- ja korvaushakemuslomakkeita sekä PoSan muistutuslomakkeita saa potilasasiamieheltä sekä peruspalvelukeskuksien neuvonnoista.

Potilasasiamiehen tavoittaa puhelimitse 02 627 6078, 050 590 0477 ja 044 707 7768.