Pohjois-Satakunnan vammaisneuvosto

Pohjois-Satakunnan vammaisneuvosto on Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän (PoSan) jäsenkuntien ja sen alueella toimivien vammaisjärjestöjen ja yhteisöjen pysyväluontoinen yhteistyöelin. Pomarkun kunnalla on kuitenkin oma kunnallinen vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto on kuntalakiin perustuen lakisääteinen.

VAMMAISNEUVOSTO

  • edistää ja seuraa eri hallinnonaloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten näkökulmasta sekä edistää PoSan kuntien sekä vammaisjärjestöjen ja yhteisöjen välistä toimintaa
  • vaikuttaa siihen, että kunnat ja kuntayhtymä kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta myös vammaisille henkilöille ja edistää tasa-arvoa ja osallistumismahdollisuuksia
  • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vammaisia henkilöitä, heidän perheitään ja elinolojaan koskevissa asioissa.
  • edistää osaltaan elinolojaan ja heille tarkoitettuja palveluja koskevaa tiedottamista ja tiedonkulkua

VAMMAISNEUVOSTON KOKOONPANO

Vammaisneuvostoon kuuluu 10-12 jäsentä, joiden toimikausi on 4 vuotta. Vammaisjärjestöt nimeävät ehdokkaita varajäsenineen 4-6 siten, että jäsenet edustavat mahdollisimman laajasti erityyppisiä vammaisia henkilöitä, näkövammaisia, kuulovammaisia, liikuntavammaisia ja monivammaisia. Kuitenkin siten, että näistä yksi edustaa kehitysvamma-alan järjestöä.

Kukin jäsenkunta nimeää yhden luottamushenkilön ja hänelle varajäsenen. PoSa nimeää edustajansa ja hänelle varajäsenen. Lisäksi neuvosto voi kutsua yhteisellä päätöksellä mukaan muita tärkeiksi kokemiaan tahoja ja kuulla tarvittaessa eri hallintokuntien edustajia asiantuntijoina.

Vammaisneuvoston toimintasäännöt

Vammaisneuvoston varsinaiset jäsenet ja jäsenen edustama taho 11/2017
Päivitetty 24.3.2022

Saloniemi Konsta Jämijärven kunta
Kuosmanen Riitta
Alhainen Hely
Kankaanpään kaupunki
Kankaanpään kaupunki, varalla
Juha-Pekka Jämiä PoSa/sosiaali- ja perhepalvelut, (vammaisneuvoston sihteeri)
Karjalainen, Maire Kankaanpään seudun invalidit ry.
Korkiamäki, Väinö Satakunnan näkövammaiset ry. / Kankaanpään kerho
Santahuhta, Kirsti Kankaanpään seudun kuuloyhdistys ry.