Poikkeaminen maanalaisen öljysäiliön poistamisesta

Käytöstä poistettu öljysäiliö on PoSan ympäristönsuojelumääräysten 10 §:n mukaan poistettava maaperästä. Yksittäistapauksissa ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu säiliö maaperästä. Poikkeuslupa voidaan myöntää, jos säiliön poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle eikä poikkeuksen myöntämisestä aiheudu pohjaveden tai maaperän pilaantumisvaaraa. Mikäli poikkeuslupa myönnetään, säiliö voidaan jättää maaperään edellyttäen, että se todetaan tarkastajan toimesta ehjäksi.

Hakemus käytöstä poistetun kemikaalisäiliön jättämiseksi maaperään (PDF) / (DOC)