Viranhaltijapäätökset

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän verkkosivuilla julkaistaan kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset. Päätökset julkaistaan, kun se on tarpeellista päätöksen lainvoimaiseksi tulon tai päätöksen tiedottamisen kannalta.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, ei julkaista verkossa.

Viranhaltijapäätökset ovat luettavissa niiden nähtävillä olo- ja muutoksenhakuajan.

Tällä hetkellä ei ole julkipantavia viranhaltijapäätöksiä.

 

 

Viranhaltija Päivämäärä Päätösotsikko
Avopalvelupäällikkö
Hoitotyön päällikkö
Kuntayhtymäjohtaja
Perhepalvelupäällikkö
Puhtauspalvelupäällikkö
Sosiaali- ja perhepalvelujohtaja
Sosiaalipalvelupäällikkö
Talousjohtaja
Terveysvalvonnan johtaja
Toimistopäällikkö
Vanhuspalvelujohtaja
Ylihammaslääkäri
Ylilääkäri