Terveydensuojelu

Terveydensuojelulain mukaisten toimintojen ilmoitus- ja lupamenettely

Toiminnanharjoittajan on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle seuraavista toiminnoista:

  • majoitushuoneisto
  • yleisölle avoin kuntosali ja muu liikuntatila, sauna, kylpylä, uimahalli, uimala ja uimaranta
  • päiväkoti ja kerho sekä esi- tai perusopetus, ammatillinen koulutus, lukio-opetus tai korkeakoulutusta antava oppilaitos ja opetuksen järjestämispaikka
  • jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö sekä vastaanottokeskus
  • solariumliike, tatuointiliike ja kauneushoitola sekä muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä
  • sellainen muu huoneisto tai laitos tai toiminta, josta voi aiheutua sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa

Talousvettä toimittavan laitoksen on haettava toimintansa hyväksymistä kunnan terveydensuojeluviranomaiselta viimeistään kolme kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Talousvettä ei saa toimittaa ennen kuin laitos on hyväksytty.

https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/talousvesi