Aikuisten puheterapia

Aikuisten puheterapiaan voivat ottaa yhteyttä asiakkaat 

joilla on jostain neurologisesta sairaudesta tai vammasta johtuva ongelma, joka vaikeuttaa

  • kielellisiä toimintoja (puheen ymmärtämisen vaikeus, luetun ymmärtämisen vaikeus, puheen tuoton vaikeus, kirjoittamisen vaikeus)
  • puhemotorisia toimintoja (puheen epäselvyys, äänen tuottamisen vaikeus)
  • nielemistoimintoja (ruuan tai juoman nielemisen tai käsittelyn vaikeus)

Puheterapeutti ohjaa tarvittaessa muissakin puheeseen liittyvissä ongelmissa, kuten änkytyksessä, äännevirheissä ja äänihäiriöissä.  Puheterapeutti voi kirjoittaa lausunnon esim. afasia- tai änkytyskuntoutuskurssille hakemista varten.

Puheterapiaan tarvitaan pääsääntöisesti lääkärin lähete. Ohjausta ja neuvontaa voi saada ilman lähetettä puhelimitse, jolloin myös voidaan sopia tarvittaessa enintään muutamasta vastaanottokäynnistä.

Puheterapiaan kuuluu puheen, kielen tai nielemisen häiriökuvan tutkiminen ja kuntoutuksen suunnittelu ja toteutus. Puheterapeutti neuvoo ja opastaa myös puhevammaisen henkilön lähi-ihmisiä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käyttämisessä. Puheterapeutti ohjaa lähi-ihmisiä silloin kun henkilön on nielemisvaikeuksiensa vuoksi tarpeen tehdä muutoksia ruokailutottumuksiin.

Puheterapiaa voi saada Tapalan sairaalan vuodeosastolla tai peruspalvelukeskuksessa puheterapeutin polikliinisella vastaanotolla.

Puheterapiavastaanoton osoite ja yhteystiedot:

Puheterapeutti Leila Hakala leila.hakala(at)eposa.fi

Peruspalvelukeskus Tapala
Tapalankatu 20 38701 Kankaanpää
puhelin 040 652 4313 tai soittopyyntö vaihteeseen 02 57730