Tapalan peruspalvelukeskuksen rakennushanke etenee

Tapalan peruspalvelukeskuksessa Kankaanpäässä on toteutunut rakennushankkeen I vaihe, jolloin syksyllä 2020 valmistuivat uudet tilat mm. suun terveydenhuollolle ja lääkinnälliselle kuntoutukselle. Parhaillaan on menossa II-vaihe, jonka yhteydessä saneerataan vanhoja vastaanoton ja päivystyksen tiloja. Tilat valmistuvat 1.9.2021 mennessä.

Rakennushankkeen III-vaiheen suunnittelutyö on käynnistynyt toiminnallisen tarveselvityksen pohjalta. Toiminnallinen tarveselvitys koskee mm. sairaalan osastoa, sosiaali- ja perhepalveluita sekä niitä vastaanottopalveluita, jotka on hajasijoitettu Kankaanpään keskustan alueelle.

Jos eri sosiaali- ja terveyspalveluiden toimijat voidaan sijoittaa saman katon alle, hyötyy siitä sekä asiakas että palvelun tarjoaja. Tavoitteena on asiakaslähtöisyyden ja vaikuttavuuden lisääminen mm. sujuvilla ja oikea-aikaisilla hoitoprosesseilla.

Toimintojen integroiminen ja moniammatillisten toimintojen yhteensovittaminen tuovat kustannustehokkuutta ja toimivat myös henkilöstön työtyytyväisyyttä lisäävänä tekijänä.

Tilojen tarve suunnitellaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti tulevaisuus huomioiden. Tavoitteena on rakentaa maakunnallinen sote-keskus Pohjois-Satakuntaan ja lähtökohtana toimii optimaalinen toiminta.

Suunnittelutyössä huomioidaan maakunnalliset hankkeet, joiden tarkoitus on yhdenmukaistaa asiakaslähtöisesti maakunnallisia toimintamalleja.

Mikäli rakennushanke etenee suunnitellusti, alkavat III-vaiheen rakennustyöt vuonna 2022 ja valmistuvat 2023-2024.

Kuva rakennustyömaalta loppuvuodesta 2020