Asumispalveluyksikössä vierailtaessa huomioidaan seuraavia asioita:

Läheisten vierailut PoSan vanhuspalveluiden ympärivuorokautisissa yksiköissä olevien asiakkaiden luona            Päivitetty 3.11.2020                                                                        

Asumispalveluyksikössä vierailtaessa huomioidaan seuraavia asioita:

 • Oireettomat läheiset voivat jatkossa vierailla rajoitetusti tapaamassa vanhuspalveluiden ympärivuorokautisissa yksiköissä olevia asiakkaita. Asiakkaan luona voi olla korkeintaan kaksi vierailijaa kerrallaan.
 • Asumisyksiköiden vierailuaika on joka päivä klo. 13.00 – 16.00
 • Vierailijoiden tulee soittaa yksikköön etukäteen ja sopia vierailusta henkilökunnan kanssa. Samalla henkilökunta antaa ohjeita käsihuuhteen ja tarvittavien suojaimien käytössä, kirurginen suunenäsuojus tulee olla mukana vierailulle tultaessa. On muistettava huolehtia kahden metrin turvavälin säilymisestä sekä asiakkaisiin että henkilökuntaan. Vierailijan tulee noudattaa hänelle annettuja ohjeita ja vierailuajan pituus max. 30 min.
 • Vierailulle tullaan vain terveenä ja oireettomana. Vierailut eivät ole sallittuja, jos vierailijalla on lieviäkin tartuntataudin oireita, kuten kuumetta, yskää, nuhaa, kurkku- tai lihaskipua, haju- tai makuaistin muutoksia tai ripulia. Jos tällaisia oireita ilmenee, tulee hakeutua koronavirustestiin ensisijaisesti omaan terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon.
 • Poikkeustilanteissa kuten kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien asiakkaiden luona vierailu sovitaan erikseen, tällöin noudatetaan annettuja ohjeita.
 • Vierailijan nimi ja asuinpaikkakunta kirjataan asumisyksikössä ylös.
 • Vieraillessa läheinen ei liikuskele yhteisissä tiloissa, vaan henkilökunta saattaa hänet suoraan asiakkaan omaan huoneeseen suojautuneena ohjeiden mukaisesti.
 • Henkilökunta ohjeistaa läheistä soittamaan tarvittaessa apua puhelimella tai asukkaan hälytysrannekkeella. Vierailun päätyttyä henkilökunta saattaa läheiset pois asukashuoneesta ja osastolta.
 • Ei fyysistä kontaktia vierailija-asiakas, ei halausta ei kättelyä
 • Vierailulle ei ole suositeltavaa tuoda alle kouluikäistä lasta, näin pystymme takaamaan sekä lasten että asiakkaan turvallisuuden.
 • Toimintayksikön henkilökunta vastaa vierailujen toteuttamisesta ja vierailulle ei välttämättä voi aina tulla.
 • Mikäli alueellinen Covid-19 tilanne muuttuu ratkaisevasti huonompaan suuntaan, voidaan aina palata tapaamishuonekäytäntöön.Kiitos, että olette yhteistyössä kanssamme asiakkaiden ja hoitajien parhaaksi.

Lisätietoja antaa:

Ylilääkäri Margit Seppälä 044 577 3200