Pohjois-Satakunnan vammaisneuvosto

Pohjois-Satakunnan vammaisneuvosto on Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän (PoSan) jäsenkuntien ja sen alueella toimivien vammaisjärjestöjen ja yhteisöjen pysyväluontoinen yhteistyöelin.Pomarkun kunnalla on kuitenkin oma kunnallinen vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto on kuntalakiin perustuen lakisääteinen.

VAMMAISNEUVOSTO

  • edistää ja seuraa eri hallinnonaloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten näkökulmasta sekä edistää PoSan kuntien sekä vammaisjärjestöjen ja yhteisöjen välistä toimintaa
  • vaikuttaa siihen, että kunnat ja kuntayhtymä kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta myös vammaisille henkilöille ja edistää tasa-arvoa ja osallistumismahdollisuuksia
  • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vammaisia henkilöitä, heidän perheitään ja elinolojaan koskevissa asioissa.
  • edistää osaltaan elinolojaan ja heille tarkoitettuja palveluja koskevaa tiedottamista ja tiedonkulkua

VAMMAISNEUVOSTON KOKOONPANO

Vammaisneuvostoon kuuluu 10-12 jäsentä, joiden toimikausi on 4 vuotta. Vammaisjärjestöt nimeävät ehdokkaita varajäsenineen 4-6 siten, että jäsenet edustavat mahdollisimman laajasti erityyppisiä vammaisia henkilöitä, näkövammaisia, kuulovammaisia, liikuntavammaisia ja monivammaisia. Kuitenkin siten, että näistä yksi edustaa kehitysvamma-alan järjestöä.

Kukin jäsenkunta nimeää yhden luottamushenkilön ja hänelle varajäsenen. PoSa nimeää edustajansa ja hänelle varajäsenen. Lisäksi neuvosto voi kutsua yhteisellä päätöksellä mukaan muita tärkeiksi kokemiaan tahoja ja kuulla tarvittaessa eri hallintokuntien edustajia asiantuntijoina.

Vammaisneuvoston toimintasäännöt

Vammaisneuvoston varsinaiset jäsenet ja jäsenen edustama taho 11/2017

Maria Hallia/
Ulla Norrbo
Honkajoen kunta
Mäkelä, Pirjo Jämijärven kunta
Palomäki Tuula Kankaanpään kaupunki
Hakola, Pirkko Karvian kunta
Starck, Sari Siikaisten kunta
PoSan palveluneuvoja PoSa/perhe- ja aikuispalvelut, (vammaisneuvoston sihteeri)
Karjalainen, Maire Kankaanpään seudun invalidit ry.
Korkiamäki, Väinö Satakunnan näkövammaiset ry. / Kankaanpään kerho
Riihimaa, Piia Pohjois-Satakunnan kehitysvammaisten tuki ry.
Santahuhta, Kirsti Kankaanpään seudun kuuloyhdistys ry.
Uusitalo, Nina Satakunnan aivovammayhdistys ry. / Kankaanpään kerho, (vammaisneuvoston puheenjohtaja puh. 040 510 6717)