Ilmoitustaulu

Kuulutus (nähtävillä 25.4.2019 asti)
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunta (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) on 21.3.2019 tekemällään päätöksellä § 9 myöntänyt maa-aineslain mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen sekä ympäristönsuojelulain mukaisen luvan kallionlouhintaan ja murskaukseen Merikarvian kunnassa. Lisätietoja

Kuulutus (nähtävillä 25.4.2019 asti)
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunta (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) on 21.3.2019 tehnyt päätöksen § 8 ympäristöluvan rauettamisesta ja toiminnan lopettamista koskevien määräysten antamisesta. Lisätietoja

Kuulutus (nähtävillä 25.4.2019 asti)
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunta (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) on 21.3.2019 tekemällään päätöksellä § 6 myöntänyt maa-aineslain mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen sekä ympäristönsuojelulain mukaisen luvan kallionlouhintaan ja murskaukseen Kankaanpään kaupungissa. Lisätietoja

Kuulutus (nähtävillä 25.4.2019 asti)
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunta (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) on 21.3.2019 tekemällään päätöksellä § 10 hyväksynyt hakijan ilmoituksen eläinsuojan toiminnasta Honkajoen kunnassa. Lisätietoja

Kuulutus (nähtävillä 25.4.2019 asti)
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunta (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) on 21.3.2019 tekemällään päätöksellä § 7 myöntänyt maa-aineslain mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen Kankaanpään kaupungissa. Lisätietoja

Kuulutus (nähtävillä 25.4.2019 asti)
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunta (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) on 21.3.2019 tekemällään päätöksellä § 11 myöntänyt maa-aineslain mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen Karvian kunnassa. Lisätietoja