Ilmoitustaulu

Kuulutus
Maa-aineslain (577/1981) sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen hakemuksen vireille tulo Karvian kunnassa. Lisätietoja

Kuulutus
Maa-aineslain (557/1981) mukainen maa-aineksen ottolupahakemuksen vireille tulo Karvian kunnassa. Lisätietoja

Kuulutus
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunta (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) on 17.5.2017 tekemällään päätöksellä § 30 myöntänyt hakijalle ympäristöluvan ja toiminnan aloittamisluvan ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Valmisbetonin ja betonituotteiden valmistus betoniasemalla. Lisätietoja

Kuulutus
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunta (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) on 17.5.2017 tekemällään päätöksellä § 32 myöntänyt hakijalle ympäristöluvan. Yhdyskuntarakentamisessa syntyvien puhtaiden asfaltti-, betoni ja maa-aineksien käsittely ja varastointi. Lisätietoja

Kuulutus
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunta (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) on 17.5.2017 tekemällään päätöksellä § 31 myöntänyt hakijalle ympäristöluvan. Asfaltti- ja betonijätteen välivarastointi sekä ylijäämälouheen välivarastointi ja käsittely. Alueella sijaitsee myös energiapuuterminaali. Lisätietoja

Kuulutus
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunta (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) on 17.5.2017 tekemällään päätöksellä § 37 myöntänyt poikkeuksen maa-aineslain mukaisen luvan lupamääräyksestä Kankaanpään kaupunki, Alahonkajoen kylässä. Lisätietoja

Kuulutus
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunta (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) on 17.5.2017 tekemällään päätöksellä § 28 myöntänyt maa-aineslain mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ja toiminnan aloittamislupa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa Jämijärven kunnan Kuusjoen kylässä. Lisätietoja

Kuulutus
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunta (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) on 17.5.2017 tekemällään päätöksellä § 29 myöntänyt hakijalle ympäristöluvan ulkona sijaitsevalle ja olemassa olevalle ampumaradalle. Lisätietoja

Kuulutus
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunta (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) on 17.5.2017 tekemällään päätöksellä § 33 tarkistanut Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 1.3.2004 toiminnalle antaman ympäristölupapäätöksen. Lupamääräykset on muutettu vastaamaan tämän hetken lainsäädännön vaatimuksia. Lisätietoja