Ilmoitustaulu

Kuulutus (nähtävillä 15.3.2019 asti)
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n mukaisen ilmoituksen vireille tulo koskien eläinsuojaa Lauhalassa. Lisätietoja

Julkipanoilmoitus (nähtävillä 11.3.2019 asti)
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän terveysvalvonnan johtaja on tehnyt 6.2.2019 ympäristönsuojelulain (527/2014) 118§:n perusteella melua ja tärinää aiheutuvasta tilapäisestä toiminnasta päätöksen.  Lisätietoja