Ilmoitustaulu

Julkipanoilmoitus
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän terveysvalvonnan johtaja on tehnyt 23.4.2018 ympäristönsuojelulain (527/2014) 118§:n perusteella melua ja tärinää aiheutuvasta tilapäisestä toiminnasta päätöksen Karvian kunnassa. Lisätietoja

Kuulutus
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta Karvian kunnassa. Lisätietoja

Kuulutus
Maa-aineslain (577/1981) sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen päätös

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunta (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) on 29.3.2018 tekemällään päätöksellä § 8 myöntänyt maa-aineslain mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen sekä ympäristönsuojelulain mukaisen luvan kallionlouhintaan ja murskaukseen Jämijärven kunnassa. Lisätietoja

Kuulutus
Maa-aineslain (577/1981) mukainen päätös

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunta (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) on 29.3.2018 tekemällään päätöksellä § 9 myöntänyt maa-aineslain mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen Honkajoen kunnassa. Lisätietoja

Kuulutus
Maa-aineslain (577/1981) sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen päätös Karvian kunnassa

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunta (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) on 29.3.2018 tekemällään päätöksellä § 6 myöntänyt maa-aineslain mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen sekä ympäristönsuojelulain mukaisen luvan kallionlouhintaan ja murskaukseen. Lisätietoja

Kuulutus
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös Karvian kunnassa

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunta (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) on 29.3 2018 tekemällään päätöksellä § 7 myöntänyt hakijalle ympäristöluvan. Lisätietoja

Kuulutus
Maa-aineslain (577/1981) mukainen päätös

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunta (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) on 29.3.2018 tekemällään päätöksellä § 10 myöntänyt maa-aineslain mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen Karvian kunnassa. Lisätietoja