Ilmoitustaulu

Julkipanoilmoitus (nähtävillä 5.7.2018 asti)
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän terveysvalvonnan johtaja on tehnyt 5.6.2018 ympäristönsuojelulain (527/2014) 118§:n perusteella melua ja tärinää aiheutuvasta tilapäisestä toiminnasta päätöksen Siikaisten kunnasta. Lisätietoja

Kuulutus (nähtävillä 9.7.2018 asti)
Maa-aineslain (557/1981) mukainen maa-aineksen ottolupahakemuksen vireille tulo Karvian kunnassa. Lisätietoja

Julkipanoilmoitus (nähtävillä 2.7. 2018 asti)
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän terveysvalvonnan johtaja on tehnyt 31.5.2018 ympäristönsuojelulain (527/2014) 118§:n perusteella melua ja tärinää aiheutuvasta tilapäisestä toiminnasta päätöksen, koskien tapahtumaa Merikarvian kunnassa. Lisätietoja

Julkipanoilmoitus (nähtävillä 22.6.2018 asti)
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän terveysvalvonnan johtaja on tehnyt 21.5.2018 ympäristönsuojelulain (527/2014) 118§:n perusteella melua ja tärinää aiheutuvasta tilapäisestä toiminnasta päätöksen. Koskien Honkajoen kuntaa. Lisätietoja

Kuulutus (nähtävillä 18.6.2018 asti)
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukainen ympäristölupahakemuksen vireille tulo.  Lisätietoja

Julkipanoilmoitus (nähtävillä 21.6.2018 asti)
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän terveysvalvonnan johtaja on tehnyt 18.5.2018 ympäristönsuojelulain (527/2014) 118§:n perusteella melua ja tärinää aiheutuvasta tilapäisestä toiminnasta päätöksen.  Lisätietoja

Kuulutus (nähtävillä 15.6.2018 asti)
Maa-aineslain (577/1981) sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen hakemuksesta vireille tulo Kankaanpään kaupungin Kankaanpään kylässä. Lisätietoja