Sähköinen ilmoitustaulu

KUULUTUS (12.10.2020-18.11.2020)

Päätös ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisesta jätteenkäsittelylaitoksen ympäristölupahakemuksesta. Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisesta hakemuksesta toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa.

KUULUTUS (12.10.2020-18.11.2020)

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunta (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) on 7.10.2020 tekemällään päätöksellä § 28 myöntänyt maa-aineslain mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen.

KUULUTUS (12.10.2020-18.11.2020)

Päätös ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisesta jätteenkäsittelylaitoksen ympäristölupahakemuksesta. Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisesta hakemuksesta toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa.

KUULUTUS

PoSan ympäristönsuojelumääräykset (12.10. – 18.11.2020)

Kuulutus
Ympäristönsuojelumääräykset asiavirheen korjaaminen
Ympäristönsuojelumääräykset

KUULUTUS

Maa-aineslain (557/1981) mukainen maa-aineksen ottolupahakemuksen vireille tulo
Karvian Kanttin kylässä (1.10. – 9.11.2020)

Kuulutus
Hakemus
Soranottosuunnitelma
Suunnitelmakartat

KUULUTUS

Maa-aineslain (557/1981)sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen hakemuksen vireille tulo Karvian kunnan Kirkonkylä. (2.10. – 10.11.2020)

Kuulutus
Ottamissuunnitelma
Poikkileikkaukset
Alkutilanne
Lopputilanne