Ilmoitustaulu

Kuulutus (nähtävillä 24.8.2018)
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta Siikaisten kunnassa. Lisätietoja

Julkipanoilmoitus (nähtävillä 27.8.2018 asti)
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän vt. terveysvalvonnan johtaja on tehnyt 26.7.2018 ympäristönsuojelulain (527/2014) 118§:n perusteella melua ja tärinää aiheutuvasta tilapäisestä toiminnasta päätöksen.  Lisätietoja

Kuulutus (nähtävillä 22.8.2018)
Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen ympäristölupahakemus koskien Teemu Mattilan louhinnan ja murskauksen ympäristöluvan muutosta (Teemu Mattilan louhinnan ja murskausaseman ympäristölupa § 16, 8.9.2011).  Lisätietoja