Ilmoitustaulu

Kuulutus
Maa-aineslain (557/1981) mukainen maa-aineksen ottolupahakemuksen vireille tulo Honkajoen kunnassa. Lisätietoja

Kuulutus
Maa-aineslain (577/1981) sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen hakemuksesta vireille tulo Karvian kunnassa. Lisätietoja