Ilmoitustaulu

Kuulutus (30.10.2019)
Ilmoituspäätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n mukaisesta ilmoituksesta Jämijärven kunnassa. Lisätietoja

Kuulutus (30.10.2019)
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunta (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) on 27.9.2019 tekemällään päätöksellä § 32 myöntänyt hakijalle ympäristöluvan Merikarvian kunnassa. Lisätietoja

Kuulutus (30.10.2019)
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunta (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) on 27.9.2019 tekemällään päätöksellä § 30 myöntänyt hakijalle ympäristöluvan sekä toiminnan aloittamisluvan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta Honkajoen kunnassa. Lisätietoja

Kuulutus ( 30.10.2019)
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunta (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) on 27.9.2019 tekemällään päätöksellä § 27 myöntänyt hakijalle ympäristöluvan sekä toiminnan aloittamisluvan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta Merikarvian kunnassa. Lisätietoja

Kuulutus (30.10.2019)
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunta (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) on 27.9.2019 tekemällään päätöksellä § 29 myöntänyt hakijalle ympäristöluvan Karvian kunnassa. Lisätietoja

Kuulutus (24.10.2019)
Maa-aineslain (557/1981) mukainen maa-aineksen ottolupahakemuksen vireille tulo.  Lisätietoja

Kuulutus (24.10.2019)
Maa-aineslain (557/1981) mukainen maa-aineksen ottolupahakemuksen vireille tulo Karvian kunnassa. Lisätietoja