Ilmoitustaulu

Kuulutus (nähtävillä 15.11.2018 asti)
Maa-aineslain (557/1981) mukainen maa-aineksen ottolupahakemuksen vireille tulo. Lisätietoja

Kuulutus (nähtävillä 15.11.2018 asti)
Maa-aineslain (557/1981) mukainen maa-aineksen ottolupahakemuksen vireille tulo. Lisätietoja

Kuulutus (nähtävillä 15.11.2018 asti)
Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen päätös
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunta (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) on 11.10.2018 tekemällään päätöksellä § 19 muuttanut Merikarvian kunnan 21.3.2002 toiminnalle antaman ympäristölupapäätöksen. Lupamääräykset on muutettu vastaamaan tämän hetken lainsäädännön vaatimuksia. Lisätietoja

Kuulutus (nähtävillä 15.11.2018 asti)
Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen päätös
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunta (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) on 11.10.2018 tekemällään päätöksellä § 18 tarkistanut sekä muuttanut Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunnan 17.3.2011 § 8 antaman ympäristölupapäätöksen. Lisätietoja

Kuulutus (nähtävillä 15.11.2018 asti.
Maa-aineslain (577/1981) mukainen päätös
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunta (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) on 11.10.2018 tekemällään päätöksellä § 16 myöntänyt maa-aineslain mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen. Lisätietoja

Kuulutus (nähtävillä 15.11.2018 asti)
Maa-aineslain (577/1981) sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen päätös
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunta (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) on 11.10.2018 tekemällään päätöksellä § 15 myöntänyt maa-aineslain mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen sekä ympäristönsuojelulain mukaisen luvan kallionlouhintaan ja murskaukseen sekä puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottamiseen. Lisätietoja

Kuulutus (nähtävillä 15.11.2018 asti)
Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen päätös
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunta (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) on 11.10.2018 tekemällään päätöksellä § 17 muuttanut PoSan ympäristö- ja terveyslautakunnan 8.9.2011 § 16 tekemää ympäristölupapäätöstä kivenlouhinnalle ja murskaukselle. Lisätietoja