Palvelut

Aikuispalvelut

Aikuispalvelut on suunnattu pääasiassa työikäiselle aikuisväestölle, mutta joitakin näistä palveluista, voi tarvita iästä riippumatta.

Perhepalvelut

Perhepalvelut tarjoavat lapsille, nuorille ja perheille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Perhepalvelut jaetaan kahteen alueeseen; Hyvinvointia edistävät perheiden peruspalvelut sekä Vanhemmuus- ja sijaishuoltopalvelut.

Tutustu aikuispalveluihin Tutustu perhepalveluihin

Vanhuspalvelut

Kaikissa vanhuspalveluissa pyrimme asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen.

Tavoitteenamme on estää asiakasta joutumasta liian raskaiden palveluiden piiriin ennenaikaisesti.

Erityispalvelut (mm. lääkäritoiminta)

Erityispalvelut ovat palveluita, joita ei ole jaettu asiakkaiden elämänkaaren eli iän mukaan, vaan koskevat kaikkia ikäryhmiä.

Tutustu vanhuspalveluihin Tutustu erityispalveluihin

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalveluihin kuuluvat ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu.

Ympäristöpalveluiden tehtävänä on ihmisen elinympäristöstä johtuvien terveydellisten vaarojen ja haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen sekä väestön terveyden ja viihtyvyyden edistäminen valvomalla ja parantamalla elinympäristön terveydellistä laatua.

Työterveyshuolto

Olemme johtava työterveyshuoltopalvelujen tuottaja alueella. Terveen, tuottavan ja tyytyväisen työyhteisön kehittämiseksi tarjoamme työterveyshuollon asiantuntemusta. Henkilökunnallamme on työterveyshuollon toteuttamiseen tarvittava lain edellyttämä koulutus.

Tutustu ympäristöpalveluihin Tutustu työterveyshuoltoon