Vanhuspalveluissa työskennellään riskejä minimoiden

Rajoitukset PoSan vanhuspalveluissa jatkuvat ennallaan. Henkilöstö tekee parhaansa suojellakseen ikääntyneitä.

Rajoitukset PoSan vanhuspalveluissa jatkuvat ennallaan, sillä ylivoimaisesti suurin osa asiakkaista kuuluu riskiryhmään. Henkilöstöllä on ohjeet pysyä kotona, jos flunssaoireita ilmenee. Henkilöstöä myös muilta tulosalueilta on perehdytetty mahdollisen vanhuspalveluiden henkilöstövajauksen varalta.

– Vanhuspalveluiden henkilöstöltä vaaditaan nyt todella paljon, koska kaikki apua tarvitsevat kuuluvat ikänsä puolesta riskiryhmään. Hoitajat joutuvat rajaamaan todella tiukasti myös omaa henkilökohtaista elämäänsä tartuntojen välttämiseksi. Etätyötä hoitotyössä on mahdoton tehdä. Hoitajat ovat aina etulinjassa, PoSan vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo sanoo.

Tilanne edellyttää luovuutta yhteydenpidolta
Henkilöstön suojausohjeet ja niiden päivittäminen ovat lähes viikoittaisia toimenpiteitä. Kaikki suojainten käyttöön liittyvät ohjeet tulevat kootusti sairaanhoitopiirin infektioyksikön kautta. Toistaiseksi suusuojaa tai visiiriä on pidettävä kaikissa asiakaskontakteissa.

– Vain terveet työntekijät käyvät asiakkaiden luona. Suojien käyttö on vain lisävarotoimi, koska ei voida tietää, miten oireeton henkilö tartuttaa tautia. Henkilökunnan suojan käytöllä on tarkoitus estää mahdollisen oireettoman infektion leviäminen hengityksen välityksellä asiakkaaseen, Vanhatalo selventää.

Palveluasumisyksiköissä on virallisten ohjeiden mukainen vierailukielto. Tästä syystä muunlaisia yhteydenpitomahdollisuuksia, kuten videopuheluja, on lisätty omaisten ja asukkaiden välillä.

– Onneksi kesä on tulossa. Silloin on enemmän mahdollisuuksia järjestää vierailutapaamisia ulkona suojaetäisyydet huomioiden. Vierailukiellon jatkuessa pidempään, on kehiteltävä lisää keinoja vierailujen mahdollistamiseksi, pohtii Vanhatalo.

Vanhusten suojeleminen on kaikkien tehtävä
PoSan vanhuspalveluyksikön alla toimivat palveluohjaus ja -neuvonta, omaishoidon tuki yli 65-vuotiaille, ikäihmisten perhehoito, kuntouttava päivätoiminta, tuettu palveluasuminen, kotihoito tukipalveluineen, veteraanien palvelut, tehostettu palveluasuminen sekä kotiinkuntoutusyksikön lyhytaikaishoito.

Vanhatalon mukaan vanhuspalveluiden piirissä olevat ikäihmiset ovat sopeutuneet suurelta osin tilanteeseen hyvin.

– Teemme kaikkemme, että tauti pysyisi kaukana ikäihmisistämme. Heitä pitää suojella saamasta tartuntaa, ja se on meidän kaikkien yhteinen tehtävä.