Uusi asiakastietolaki velvoittaa sosiaalihuollon toimijat liittymään Kantaan – näin toimimme myös PoSassa

Kanta-palvelujen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto on valtakunnallinen palvelu, jonne tallennetaan sähköisesti sosiaalipalveluissa syntyvät asiakastiedot. Sosiaalihuollon ammattilainen näkee arkistosta ajantasaiset tiedot ja pääsee käyttämään niitä asiakkaan asian hoitamiseen.

Arkisto on tietoturvallinen säilytyspaikka sosiaalihuollon asiakasasiakirjoille. Terveydenhuollossa vastaava potilastiedon arkisto on ollut käytössä Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymässä (PoSa) vuodesta 2014.

Uuden asiakastietolain myötä sosiaalihuollon julkisilla ja yksityisillä palvelunantajilla on velvoite liittyä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon eli Kantaan.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston toimintoja kehitetään vaiheittain.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston ensimmäisessä vaiheessa otetaan käyttöön ns. perustoiminnallisuuksia. Näitä ovat muun muassa asiakasasiakirjojen arkistointi ja asiakastietojen hakeminen arkistosta rekisterinpitäjän omaan käyttöön.

Seuraavassa vaiheessa asiakas näkee myös sosiaalipalvelujen tiedot Omakannasta, jolloin asiakkaan osallistuminen omien asioidensa hoitoon helpottuu. Asiakkaita tiedotetaan tämän vaiheen käyttöönotosta ja sen aikataulusta myöhemmin.

Sosiaalihuollon Kanta-palvelujen määrittelyistä vastaavat Kela ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Sote-organisaatiot vastaavat palvelun käyttöönotosta ja käyttöönottoprosessin toteuttamisesta.

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä on liittymässä sosiaalitoimen Kanta-palveluihin joulukuun 2021 aikana ensimmäisen vaiheen määritysten mukaisesti.

Liittyminen Kanta-palveluihin on pitkällisen ja määrätietoisen kehitystyön tulos. Asiakastiedon kirjaamisen kehittämistyö käynnistyi vuonna 2017, jolloin PoSan sosiaali- ja perhepalveluihin koulutettiin kirjaamisasiantuntijoita.

Vuoden 2021 aikana PoSaan on valmistunut lisää kirjaamisasiantuntijoita myös ikäihmisten palveluihin. Kirjaamisasiantuntijoiden tehtävänä on kouluttaa työyhteisöä kirjaamiseen liittyvissä asioissa sekä edistää valtakunnallisten toimintatapojen käyttöönottoa työyhteisössä.

Maaliskuussa 2021 aloitettiin projekti Kanta-kelpoisen asiakastietojärjestelmän käyttöönottamiseksi. Asiakastietojärjestelmän muutos on edellytys Kanta-palveluihin liittymiselle. Sosiaalihuollon henkilöstöä koskeva projekti on jatkunut koko vuoden 2021 ajan ja se huipentuu nyt joulukuussa Kanta-palveluiden käyttöönottoon.

Kehittämistyötä on tehty PoSassa koko ajan kansallisten linjausten mukaisesti. THL on määrittänyt kirjaamisen perusperiaatteet ja Kansa-koulu -hanke on kouluttanut valtakunnallisesti kirjaamisasiantuntijat tukemaan ammattilaisia asiakastiedon dokumentoinnissa.