Tarpeiden mukaista tukea ikäihmisille

Tarpeiden mukaista tukea ikäihmisille

PoSan alueen ikäihmisten palveluiden tavoitteena on edesauttaa kotona asumista mahdollisimman pitkään asiakkaan omia voimavaroja hyödyntäen ja vahvistaen. Koronan vuoksi tauolla olevat virkistyspalvelut ja koronarokotteiden tilanne aiheuttavat tällä hetkellä huolta niin ikäihmisten kuin hoitohenkilökunnankin keskuudessa.

PoSan palvelutarjoomasta löytyy ikäihmisille ennaltaehkäiseviä palveluita, kotona asumista tukevia ja kotiin annettavia palveluita sekä asumispalveluita. Ennaltaehkäisevät palvelut toteutetaan seniorineuvolan toimesta, joka pitää sisällään muun muassa ikäryhmittäin tehtävät terveystarkastukset. Kotona asumista tukevia palveluita ovat muun muassa omaishoidontuki, kuntouttava päivätoiminta, turvapalvelu ja ateriapalvelut. Kotiin annettava palvelu eli kotihoito voidaan toteuttaa joko tilapäisenä tai säännöllisenä palveluna.

– Toteutus perustuu asiakkaan kanssa laadittavaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Usein tehdään kotikokeiluita ja kotihoito arvioi, miten asiakkaan pärjääminen kotona sujuu. Enimmäkseen asiakkaat haluavat olla omassa kodissaan, mutta aina se ei onnistu. Alueella on kuitenkin pystytty myöntämään ympärivuorokautinen hoivapaikka lain mukaisesti keskimäärin alle 3 kuukauden sisällä, toteaa PoSan vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo.

Nykyisen valtakunnallisen palveluneuvonnan ja -ohjauksen mallin mukaisesti asiakkaalle pyritään ensisijaisesti järjestämään tarvittavat palvelut kotiin. PoSan alueella kotihoidon ikäjakauma on 36–102 vuotta. Asumispalveluissa on pääsääntöisesti yli 65 vuotta täyttäneitä.

– Kotihoidon palvelu on asiakkaalle merkityksellinen niin kauan kuin hän tuntee kodissaan olonsa turvalliseksi. Vasta jos kotiin annettavien palveluiden avulla kotona asuminen ei enää onnistu, on vaihtoehtona siirtyminen ympärivuorokautisen hoivan yksikköön tai joissain tapauksissa tuettuun asumiseen, tiivistää Vanhatalo.

Ikäihmisten palveluneuvonta on keskitetty pääosin yhdelle palveluneuvojalle, joka ohjaa asiakkaita moninaisissa asioissa.

– Palveluneuvonta on yleensä ensimmäinen, johon otetaan yhteyttä, kun kotona selviytymisessä alkaa olla tarvetta erilaisille avuille.

Ympärivuorokautista hoitoa

PoSan alueelta löytyy erilaisiin tarpeisiin sopivia asumispalveluyksiköitä pitkäaikaiseen, lyhytaikaiseen tai kuntouttavaan hoitoon. Perhehoitoa on tällä hetkellä vain Karviassa.

– Ympärivuorokautisen asumispalvelun tavoitteena on antaa hoitoa niille, jotka eivät enää selviydy kotiin annettavien palveluiden avulla. Palvelua tarjotaan ensisijaisesti tehostettuna palveluasumisena, tuettuna asumisena tai lyhytaikaishoitona kotona asumisen tueksi, kertoo Vanhatalo.

Tehostetun palveluasumisen paikkoja ostetaan yksityisiltä ja säätiöiden omistamilta tuottajilta määrärahojen ja tarpeen mukaisesti.

Loppuvuodesta 2020 PoSan kotihoito aloitti yöhoidon. Yöhoito vastaa muiden käyntien lisäksi turvapuhelinhälytyksiin.

– Yöhoidon avulla kotona asuvat asiakkaat saavat tukea myös yöaikaan. Yöhoito toteutetaan nyt aluksi Kankaanpään, Pomarkun, Honkajoen ja Jämijärven alueilla, kertoo Vanhatalo ja mainitsee, että tämän vuoden aikana palvelua pyritään laajentamaan myös Siikaisiin ja Karviaan.

Kotiinkuntoutusyksiköt Kankaanpäässä ja Karviassa toimivat palvellen koko PoSan kuuden kunnan toiminta-alueen asiakkaita.

– Ennen COVID-19-pandemiaa toiminta ja palveluiden käyttö on kasvanut ja asiakasvaihto ollut nopeaa. Sairaalasta tulee kyseisiin yksikköihin ne asiakkaat, joilla ei ole ollut enää tarvetta sairauden hoidolle, ja joiden tavoitteena on edelleen kotona asuminen.

Koronan aiheuttamaa huolta

Koronan vaikutukset ovat näkyneet monella tavalla PoSan alueella. Ikäihmisten päivä- ja virkistystoiminta on ollut tauolla koronan vuoksi lähes vuoden ajan. Tilanne on huolestuttava niin asiakkaiden kuin hoitohenkilökunnankin mielestä.

– Yksinäisyys ja sosiaalisen kanssakäymisen puute on lisääntynyt vanhusten keskuudessa, sanoo Vanhatalo ja kertoo tilanteen korostuneen kotihoidon asukkailla.

Koronarokotteiden aikataulu on aiheuttanut kysymyksiä ja huolta PoSan asiakkaiden mielissä.

– Koronarokotteen saamista odotetaan kovasti ja sitä kautta jonkinlaista paluuta normaaliin. Annamme rokotuksia valtakunnallisesti määritellyssä järjestyksessä sitä mukaa kun niitä meidän alueellemme saapuu, toteaa Vanhatalo.