Tapalan peruspalvelukeskuksen uudistus parantaa asiointia

Lähes 40 vuotta palvellut Tapalan peruspalvelukeskus on tullut peruskorjausikään, ja vaatii kunnostustoimenpiteitä erityisesti talotekniikan osalta. Keväällä 2019 alkanut mittava peruskorjaus- ja laajennushanke on jaettu neljään eri vaiheeseen, joista viimeinen saadaan päätökseen syksyllä 2024.

Peruspalvelukeskuksen toiminta on aiemmin sijoittunut moneen eri toimipisteeseen. Remontin myötä pyritään luomaan nykyaikainen SOTE-keskus, jossa kaikki palvelut ovat saatavilla ”yhden luukun periaatteella”. Uudistus auttaa sekä toimijoita että etenkin palveluiden käyttäjiä.

Ensimmäinen vaihe valmistui syksyllä 2020

Työt sisälsivät peruspalvelukeskuksen toimenpideosastosiiven peruskorjauksen sekä fysioterapian ja hammashoitolan tilojen laajennuksen. Piha-alueella toteutettiin laajennuksena pysäköintialueet sekä uusi ajoyhteys Ihanakallionkadun kautta.

– Toisen vaiheen toteutus valmistuu arviolta elokuun lopussa kuluvaa vuotta. Työhön kuuluu ensiapupoliklinikan ja vastaanottotilojen peruskorjausta ja pieniä laajennustöitä. Lisäksi rakennetaan ambulanssikatos ja pysäköintialuetta uudistetaan, kertoo Kankaanpään kaupungin tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi. Saloniemi toimii urakassa kohteen kunnossapitäjän edustajana.

Ensimmäisen ja toisen vaiheen yhteiskustannukset ovat noin 8,2 miljoonaa euroa. Peruskorjauksen osuus on noin 1290 m2 ja laajennusosien noin 2429 m2.

Seuraavien vaiheiden suunnittelu alkanut

Peruskorjaushankkeen kolmannen vaiheen suunnittelu on alkanut. Vaiheet sisältävät sairaalan osastosiiven peruskorjauksen ja laajennuksen sekä keittiösiiven peruskorjauksen ja laajennuksen.

– Alustavien tarveselvitysten mukaan vaiheen kolme alueelle sijoitettaisiin lisäksi sosiaali- ja perhepalveluiden toimintoja, jotka sijaitsevat tällä hetkellä monessa eri toimipisteessä. Samassa yhteydessä on käynnistetty alueen liikennesuunnitelma, jossa huomioidaan muuttuvat tarpeet alueen kävijämäärän lisääntyessä merkittävästi.

Kustannukset riippuvat hankesuunnitelman yhteydessä esiin tulevista tarpeista ja hankkeen laajuudesta. Alustavat kustannusarviot ovat olleet noin 4 miljoonaa euroa ilman laajennusosia. Peruskorjauksen laajuus on noin 3250 m2. Kustannukset ja lopullinen aikataulu tarkentuvat hankesuunnitelman valmistuttua.

– Kokonaisuudessaan peruskorjaus on tarpeellinen. Peruskorjauksen myötä asiakkaiden ja työntekijöiden viihtyvyys paranevat ja asiointi sujuvoituu.

Hankkeen viimeiseen eli neljänteen vaiheeseen on suunnitteilla peruskorjaus muun muassa nykyisiin neuvolan tiloihin.

Hanke toteutettu pääosin urakoilla

Hanke on jaettu osakokonaisuuksiin, joissa työmaan vahvuus on vaiheesta riippuen ollut noin 5-30 henkilöä.

– Työt ovat edenneet hyvin epidemiatilanteesta huolimatta, koska kokouksia on voitu pitää etänä. Työmaakäyntejä on ollut vähemmän, mutta sovittaessa nekin onnistuvat, Saloniemi kertoo.

Ensimmäisen vaiheen urakoitsijat:

Rakennusurakoitsija (pääurakoitsija): YIT Suomi OY rakennus

Putkiurakoitsija: Vehmasputki Oy

Ilmanvaihtourakoitsija: Ilmastointi Salminen Oy

Sähköurakoitsija: TecSec Oy

Rakennusautomaatio urakoitsija: Pirkanmaan Automaatiokeskus Melo Oy

 

Toisen vaiheen urakoitsijat:

Rakennusurakoitsija (pääurakoitsija): Niepar Oy

Putkiurakoitsija: LVI-Halli S Peltomäki Oy

Ilmanvaihtourakoitsija: Ilmastointi Salminen Oy

Sähköurakoitsija: TecSec Oy

Rakennusautomaatio urakoitsija: Pirkanmaan Automaatiokeskus Melo Oy

Suunnittelijat (1. ja 2. vaihe):

Arkkitehtisuunnittelu ja pääsuunnittelu: Arkkitehti- ja insinööritoimisto Motiivi Oy, Seinäjoki

Rakenne- ja GEO-suunnittelu: A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Tampere

Sähkösuunnittelu: Sähkötekniikka Oy Kari Sirén, Tampere

LVIAJ-suunnittelu: Sol-Air Oy, Tampere