Satakunnan yhteinen potilastietojärjestelmä päivitetään 26.-27.11.2022

Satakunnan yhteinen potilastietojärjestelmä päivitetään 26.-27.11.2022

Satakunnan yhteinen potilastietojärjestelmä päivitetään 26.-27.11.2022. Päivitys koskee Euran, Rauman, Porin perusturvan, Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän sekä Satasairaalan yhteistä potilastietojärjestelmää.

Päivityksestä johtuen pyydämme PoSassa maanantaina 28.11.2022 asioivilta kärsivällisyyttä.

Alaikäisen asiakkaan itsenäisen päätöskyvyn arviointi kirjataan jatkossa potilasasiakirjoihin

Potilastietojärjestelmän päivitys mahdollistaa jatkossa myös alaikäisen asiakkaan itsenäisen päätöskyvyn arvioinnin kirjaamisen potilastietojärjestelmään. Sote-ammattilaiset arvioivat alaikäisen asiakkaan itsenäisen päätöskyvyn vastaanotoilla ja kirjaavat sen asianmukaisesti potilasasiakirjoihin 27.11.2022 alkaen.  Lisäksi potilasasiakirjoihin kirjataan päätöskykyisen alaikäisen asiakkaan tahto tietojensa luovuttamisesta huoltajille.

Alaikäisen päätöskyvyn arviointi ja sen kirjaaminen koskee terveydenhuoltoa ja se perustuu THL:n ohjeisiin.

Päätöskykyisyydelle ei ole ikärajaa – arvioidaan asiakaskohtaisesti

THL:n ohjeistuksen mukaisesti terveydenhuollon palveluissa tulee selvittää alaikäisen lapsen ja nuoren mielipide hoitoonsa aina, kun se hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa suhteuttaen on mahdollista.

Lapsen ja nuoren mielipiteet, näkemykset ja kysymykset on huomioitava, vaikka hän ei voisi päättää hoitoonsa liittyvistä asioista. Jos lapsi tai nuori ei kykene päättämään hoidostaan, häntä hoidetaan yhteistyössä huoltajien tai muiden laillisten edustajien kanssa.

Alaikäinen voi päättää hoidostaan ja terveystietojensa luovuttamisesta silloin, kun terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi, että hän ikänsä ja kehitystasonsa perusteella on kykenevä asian vaatimaan päätöksentekoon.

Päätöskyvyn arvioinnin kirjaamisen myötä alaikäisen päätöskyvyn arviointi ja tahto luovuttaa tietoja vaikuttavat alaikäisen tietojen näkymiseen huoltajille Omakannassa. Nykyäänhän huoltaja on nähnyt Omakannasta vain alle 10-vuotiaan tiedot asioidessaan lapsensa puolesta. Potilastietojärjestelmän uuden version käyttöönoton jälkeen alaikäisten tiedot (alle 18v.) näkyvät huoltajille Omakannasta, jos potilastietojärjestelmässä on tiedot sallittu huoltajille. Edellä mainittu ei siis koske ennen 27.11.2022 tapahtuneita asiointeja ja täten 10–17-vuotiaiden aiemmin kirjatut tiedot eivät näy huoltajille Omakannassa.

Alaikäisen terveydenhuollon tiedot näytetään huoltajille Omakannassa, mikäli alaikäinen ei ole terveydenhuollon arvion mukaan päätöskykyinen tai jos päätöskykyiseksi arvioitu alaikäinen sallii tietojensa luovutuksen huoltajille.  Em. koskee myös reseptitietojen luovutusta apteekissa. Mikäli sote-ammattilainen arvioi yksin vastaanotolla olevan alaikäisen asiakkaan kykenemättömäksi hoitamaan asiaansa, kirjaa hän merkinnän siitä, miten ja keneen huoltajaan on asiasta oltu yhteydessä.

Lisätietoa: THL/Alaikäisen itsenäisen päätöskyvyn arviointi terveydenhuollossa