Psykiatrisia palveluja nuorten hyvinvoinnin tueksi

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (PoSa) tarjoaa psykiatrisen sairaanhoitajan palveluita toiminta-alueellaan asuville nuorille. Nuorten tavallisimmat syyt hakeutua psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle ovat psykososiaalisia. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi erilaiset kriisitilanteet, mielialaan, ahdistuneisuuteen ja ihmissuhteisiin tai päihteiden käyttöön liittyvät vaikeudet. 

PoSan tarjoamat mielenterveys- ja päihdepalvelut pyrkivät vastaamaan nuorten lisääntyneeseen mielenterveyspalveluiden tarpeeseen. Psykiatrinen sairaanhoitaja on ollut viimeisen kahden vuoden ajan jalkautuneena myös koulumaailmaan. PoSassa aloittaa elokuussa ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori, jonka työajasta osa suuntautuu nuorten vastaanottotyöhön. Yhteistyötä tehdään myös Kankaanpäässä toimivan nuorisopsykiatrian poliklinikan kanssa nuorten mielenterveyden edistämiseksi.

– Tavoitteena on tarjota nuorille ja heidän perheilleen tukea ja apua jo hyvissä ajoin, jotta tilanteen kriisiytymiseltä voitaisiin välttyä, kertoo PoSan mielenterveys- ja päihdekeskus Tähden nuorten asioista vastaava psykiatrinen sairaanhoitaja Anne Mikkola.

Nuorelle tukea yhteistyön kautta
Nuorta autettaessa yhteistyötä tehdään nuorten arjessa mukana olevien ja muiden viranomaistahojen kanssa. Näitä ovat esimerkiksi koulut, lastensuojelu, perheneuvonta, kouluterveydenhuolto, oppilashuolto, nuorisopsykiatria ja päihdepalvelut. 

– Työskentely alkaa nuoren ja perheen tilanteen selvittelyllä, sekä hoidon ja tuen tarpeen arvioinnilla. Työmuotoja ovat muun muassa ohjaus ja neuvonta, terapeuttiset keskustelut ja tukikäynnit sekä ryhmämuotoinen toiminta, sanoo Mikkola.

Joskus yhteydenotto voi tulla myös yhteistyökumppaneilta, kuten kouluterveydenhuollosta, -kuraattoreilta tai perheneuvolan kautta.

– Erillistä lähetettä ei tarvita, vaan nuori tai tämän läheinen voivat olla suoraan yhteydessä Tähden vastaanotolle, Mikkola neuvoo. 

Yhteystiedot:
Mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus Tähti
Puhelinvastaanotto: ma–pe klo 11.30–12 p. 040 652 4200.
Muina aikoina voit jättää viestin ja yhteystietosi yhteydenottoa varten.
Voit olla myös suoraan yhteydessä psykiatriseen sairaanhoitajaan Anne Mikkolaan, 
[email protected], p. 040 652 4218.