PoSassa on valmistauduttu huolellisesti koronaan – yhdessä selviämme

PoSassa on valmistauduttu huolellisesti koronaan – yhdessä selviämme

PoSassa on varauduttu koronaepidemiaan huolellisesti muun muassa varaamalla riittävästi henkilöstöä ja suojavarusteita sekä tehostamalla hygieniaa ja siivousta. Henkilökunta on motivoitunutta ja heitä perehdytetään uuteen tilanteeseen.  

PoSaan on valmisteltu oma sairaalaosasto, jossa hoidetaan potilaita, joilla on diagnosoitu tai epäily COVID-19 sairaudesta. Erillisellä osastolla voi olla myös potilaat, jotka odottavat näytteiden lopullista vastausta ja tarvitsevat hoitoa sekä seurantaa heikentyneen vointinsa vuoksi. Potilaalla voi olla esimerkiksi lisähapen tarve, muttei tarvitse erikoissairaanhoidon tasoista hoitoa. Lisäksi osastolle voi saapua COVID-potilaita jatkohoitoon tai kuntoutumaan.

– Tällä hetkellä meillä on rauhallinen tilanne, eikä meillä ole positiiviseksi diagnosoituja COVID-19 potilaita tällä osastolla, kertoo PoSan hoitotyön vastaava Päivi Leponiemi.

Valmistautuminen pandemiaan

Koronaa hoitavalla osastolla työskentelee sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, lähihoitajia, fysioterapeutteja, laitoshuoltajia, lääkäreitä ja toimistosihteeri. Henkilökunnan vaihtuvuus pidetään mahdollisimman vähäisenä. Henkilökunnan kanssa on harjoiteltu suojavarusteiden käyttöä, jotta se sujuu käytännössä oikeaoppisesti.

– Meillä on tehty paljon erilaisia ohjeistuksia ja niitä täydennetään kaiken aikaa. Ammattitaitoinen henkilökunta on asian suhteen äärimmäisen valveutunut ja keskittyy asiaan huolellisesti. On hienoa, että kaikki miettivät ratkaisukeinoja eteen tuleviin tilanteisiin.

Kuntalaisten tukena

Osa sairaanhoidon toimenpiteistä on peruttu tai siirretty, mutta oireenmukaisesta hoidosta, lääkehoidosta ja saattohoidosta huolehditaan edelleen asianmukaisesti. PoSan osastojen käytäntöihin on tullut myös muutoksia muun muassa vierailujen suhteen. Pääsääntöisesti vierailut ovat kiellettyjä, saattohoitopotilaita lukuun ottamatta, jotta hoitohenkilöstön ja potilaiden terveys voitaisiin turvata.

– Olemme ennalta-arvaamattomassa tilanteessa yhdessä ja ensikertaa. Toivomme, että kuntalaiset suhtautuisivat koronan aiheuttamiin rajoituksiin vakavasti ja niitä noudattaen, vaikka ne aiheuttaisivatkin epämukavuutta. Selviämme tästä yhdessä, ohjeita noudattamalla, muistuttaa Leponiemi.

Koronaa hoitavan osaston henkilökunta on valmistautunut epidemiaan huolella ja olosuhteet ovat tavanomaiset sairaalaolosuhteet.

PoSassa hoidetaan kuntalaisia parhaalla mahdollisella tietämyksellä, ammattitaidolla ja aina turvallisesti. Kuntalaiset voivat luottaa saamaansa hoitoon.