PoSan kuljetuspalveluiden järjestämistapojen uudistus

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä uudistaa kuljetuspalveluiden järjestämistapaa ja digitalisoi palveluitaan. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisissa kuljetuspalveluissa esitetään otettavaksi käyttöön kuljetuspalveluiden hallinnointijärjestelmä, jonka tarkoituksena on digitalisoida matkaoikeuksien hallintaa ja helpottaa laskujen käsittelyä. Kuljetuspalveluiden hankintaa koskeva esitys on kuntayhtymähallituksen käsittelyssä kokouksessa 15.6.2021.

PoSa on käyttänyt viime vuonna vaikeavammaisten kuljetuspalveluihin noin 1.060.000 euroa ja liikkumista tukeviin pal­ve­lui­hin (= sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut) noin 19 000 euroa. Yhteensä kuljetuspalveluiden piirissä on n. 480 asiakasta. Kuluvalle vuodelle määrärahaa on varattu yhteensä 1.200.000 euroa.

VPL- ja SHL-kuljetuksien hallintaan ja maksamiseen on Suomessa kehitetty tunnistepohjaisia maksukorttijärjestelmiä.

Asiakas esittää maksukortin ajoneuvossa, ajoneuvolaite tarkastaa reaaliaikaisesti asiakkaan matkaoikeudet ja saa palautteena matkaoikeuksien lisäksi muut asiakaskohtaiset lisäohjeet. Matkan jälkeen ajoneuvolaite lähettää kaikki matkan tiedot hallintajärjestelmään, josta raportit ja tilastot saadaan sähköisessä muodossa.

Järjestelmä tuottaa laskutusaineiston valmiina verkkolaskuaineistona. Matkojen hallinnointijärjestelmä vähentää oleellisesti kuljetuspalvelulaskujen tarkastamis- ja kirjaamistyötä, mahdollistaa reaaliaikaisen matkojen seurannan sekä vähentää väärinkäytösten mahdollisuutta.

Myös kuljetuspalveluyritykset hyötyvät järjestelmästä, joka tuottaa heidän puolestaan laskutus- ja maksutilitystiedot.

Uudistuksella toteutetaan PoSan talousarvion tavoitteita palveluiden digitalisoinnista ja sähköisten työvälineiden käyttöönotosta.