Terveydensuojelu

Terveydensuojelulain mukaisten toimintojen ilmoitus- ja lupamenettely

Toiminnanharjoittajan on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle seuraavista toiminnoista:

  • parturi, kampaamo, kauneushoitola tms
  • julkinen huvi-, kokoontumis- tai majoitushuoneisto
  • yleiseen käyttöön tarkoitettu sauna, uimahalli/kylpylä tai uimaranta
  • kuntosali tai muu liikuntatila, jonka käyttöoikeutta ei ole rajoitettu
  • päiväkoti, lastenkoti, koulu, vanhainkoti
  • eläintenpitoon tarkoitetun rakennuksen tai aitauksen sijoittaminen asemakaava-alueelle
  • työtila, jonka käytöstä voi aiheutua terveyshaittaa tai terveydellisiltä vaikutuksiltaan siihen rinnastettavan toiminnan sijoittaminen asuinrakennukseen tai alueelle, jossa on asuinhuoneistoja
  • hautausmaa tai hautapaikka
  • muu vastaava laitos tai huoneisto, jossa harjoitettava toiminta saattaa aiheuttaa käyttäjälle terveyshaittaa.

Talousvettä toimittavan laitoksen on haettava toimintansa hyväksymistä kunnan terveydensuojeluviranomaiselta viimeistään kolme kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Talousvettä ei saa toimittaa ennen kuin laitos on hyväksytty.

Lomakkeet