Terveysvalvonta

Terveysvalvonnan tehtävänä on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen siten, että ehkäistään, vähennetään ja poistetaan sellaisia elinympäristössä, elintarvikkeissa ja vedessä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Terveysvalvonta on ihmisen elinympäristöön kohdistuvaa kansanterveystyötä.

Lisätietoja;
Elintarvikevalvonta
Terveydensuojelu (asumisterveys, talousvesi, uimavesi)
Kuluttajaturvallisuusvalvonta
Tupakka ja nikotiini

Yhteystiedot