Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalveluihin kuuluvat ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu.

Ympäristöpalveluiden tehtävänä on ihmisen elinympäristöstä johtuvien terveydellisten vaarojen ja haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen sekä väestön terveyden ja viihtyvyyden edistäminen valvomalla ja parantamalla elinympäristön terveydellistä laatua.

Ympäristöterveydenhuolto vastaa terveydensuojelu-, elintarvike-, hygienia-, kuluttajaturvallisuus-, tupakka-, eläinlääkintähuolto- ja eläinsuojelulain edellyttämistä valvonta-, neuvonta- ja tarkastustehtävistä Posan alueella. Lisäksi toiminta-alueeseen kuuluvat Pomarkun ja Merikarvian kunnat.

Ympäristönsuojelu on ympäristön tilan parantamista ja pilaantumisen ehkäisemistä. Ympäristönsuojeluun kuuluvat vesiensuojelu, ilmansuojelu, maaperän- ja pohjavedensuojelu, meluntorjunta ja jätteiden määrän vähentäminen. Ympäristönsuojelun päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet Posan kuntien alueella.

Kankaanpään kaupunki/ympäristöpalvelut