Palveluneuvojalta ohjausta vanhusten arkeen

PoSa järjestää tukipalveluja alueen ikääntyneille ihmisille ja heidän omaisilleen muun muassa palveluneuvonnan avulla. Neuvonta on maksutonta ja helposti tavoitettavaa.

Vanhuspalveluiden palveluneuvoja ohjaa ja neuvoo ikääntyviä ja heidän omaisiaan kaikissa ikääntyneen arkea koskevissa asioissa. Erilaisia tukimuotoja ovat esimerkiksi kotihoidon palvelut, omaishoidon tuki, toimintakykyä ylläpitävät palvelut ja ympärivuorokautinen asumispalvelu PoSan alueella.
– Ohjauksella ja neuvonnalla pyritään tukemaan ikääntyneen ihmisen kotona asumista ja edistämään hänen hyvinvointiaan, terveyttään ja toimintakykyään, kertoo vanhuspalvelujen palveluneuvoja Johanna Eloranta.

Ratkaisuja hyvään arkeen

Palveluneuvonta on asiakkaille maksuton, matalan kynnyksen palvelu. Palveluneuvojan kautta ikääntynyt ihminen voi hankkia kotihoidon tukipalveluja, kuten ateria- ja turvapuhelinpalvelun sekä hakea päivätoimintaan. Palveluneuvojalta saa tietoa sekä yksityisistä että julkisista palveluista. Tarvittaessa palveluneuvoja voi antaa yksilöllistä ohjausta muun muassa erilaisten palvelujen ja sosiaalietuuksien tai -tukien hakemisessa sekä lomakkeiden täyttämisessä.
– Palveluneuvonnan tehtävä on etsiä yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa ratkaisuja arjen sujuvoittamiseksi, kertoo palveluneuvoja Karoliina Äikäs.

Palveluneuvoja voi selvittää alustavasti asiakkaan tilannetta, kertoa eri palveluvaihtoehdoista ja ohjata asiakasta tarvittaessa palveluohjauksen piiriin.
– Tarvittaessa palveluohjaaja tekee kotikäynnin ikääntyneen ihmisen luokse ja arvioi laajempaa palvelutarvetta. Hän laatii yksilöllisen palvelusuunnitelman ja ohjaa asianmukaisten palvelujen piiriin, sanoo Äikäs.

Vanhuspalveluiden palveluneuvojan tavoittaa arkisin klo 9–15 numerosta 044 772 7560 sekä osoitteesta Keskuskatu 42, 38700 Kankaanpää. Palveluneuvonta toimii puhelimitse kesäsulun ajan (13.7.–9.8.2020). Vanhuspalvelukeskus on kesäsulun aikana suljettu.