Päihdekuntoutuksessa kohti raittiimpaa elämää

PoSan alueella voi pienissäkin huolissa liittyen omaan tai läheisen päihteiden käyttöön tai mielenterveyteen ottaa yhteyttä PoSan mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus Tähteen. Tähdessä työskentelee psykiatrisia sairaanhoitajia, psykologi ja lääkäri sekä päihdelääkäri etäpalveluna.

 Jos oma päihteenkäyttö askarruttaa, voi sen ottaa puheeksi kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Yhteydenotto palvelukeskus Tähteen sujuu parhaiten puhelimitse siten, että asiakas jättää ajanvaraukseen yhteystiedot ja asiakkaalle soitetaan takaisin.

Tavoitteena on, että päihteidenkäyttö otetaan asiakkaan kanssa puheeksi kaikissa sote-peruspalveluissa, jotta ongelmakäyttöön saa apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Asiakas saa neuvontaa ja tarvittaessa hänet ohjataan Tähteen.

  • Meidän henkilöstömme on koulutettu päihteiden käytön puheeksi ottamiseen. Haluamme, että asiakkailla on mahdollisimman matala kynnys tuoda oma tai läheisen ongelma esille, kertoo sosiaalityöntekijä Mikaela Toivola.

Tähden asiakkaaksi voi ohjautua erilaisia reittejä elämäntilanteesta riippuen. Toisinaan hoitoon ohjaudutaan lääkärin vastaanotolta tai sairaalan osastolta. Myös poliisin ja rikosseuraamuslaitoksen kautta voi päätyä asiakkaaksi. Opiskelijaterveydenhuolto, sosiaalityö ja lastensuojelu sekä työterveyshuolto kohtaavat myös päihdeongelmien kanssa kamppailevia ja ohjaavat asiakkaita eteenpäin Tähteen. Myös omaiset voivat yhdessä asiakkaan kanssa ottaa yhteyttä.

Yksilöllinen hoitosuunnitelma

Tähdessä asiakas tapaa hoitajaa ja tarvittaessa lääkäriä/päihdelääkäriä tilanteensa mukaan. Hoitaja tekee yhdessä asiakkaan kanssa hoitosuunnitelman, johon kirjataan asiakkaan tavoitteet omalle päihdekäytölleen. Hoito muodostuu yksilökeskusteluista hoitajan kanssa ja hoitojakson pituus määräytyy asiakkaan tarpeen mukaan. Joissain tilanteissa asiakas voi ohjautua katkaisuhoitoon joko Tapalan sairaalan osastolle tai avokatkaisuun ja tarvittaessa mietitään laitoskuntoutusjakson tarpeellisuutta.

  • Kuntoutuminen runsaasta päihteenkäytöstä kohtuukäyttäjäksi tai raittiiksi on pitkä prosessi, jossa muutoksia täytyy yleensä tehdä monella elämän osa-alueella, luonnehtii psykiatrinen sairaanhoitaja Terttu Männistö.

Hoidossa pyritäänkin huomioimaan myös asiakkaan läheiset ja heidän osallistumisensa joihinkin vastaanottokäynteihin on toivottavaa. Asiakkaan kanssa sovitaan kuitenkin aina erikseen läheisten osallistumisesta.

  • Pyrimme hoidon aikana vahvistamaan asiakkaan omaa motivaatiota ja sitoutumista hoitoon päihteenkäytön muuttamiseksi, ja siinä prosessissa voivat läheiset olla tukena, kertoo Männistö.

Asiakas maksaa laitoskuntoutuksesta itse asiakasmaksuosuuden. Tähdestä ollaan yhteydessä sosiaalitoimeen laitoskuntoutuksen maksusitoumuksen saamiseksi. Laitoskuntoutusjakson jälkeen hoitosuhde jatkuu Tähdessä yksilövastaanotoin ja/tai osallistumalla ryhmämuotoiseen toimintaan. Asiakasta kannustetaan lisäksi osallistumaan vertaistuellisiin AA-/NA-ryhmiin, joita kokoontuu eri puolilla Satakuntaa